Alelion får goda omdömen vid revision av ISO-certifieringar

Vid en nyligen genomförd årlig revision av Alelion Energy Systems kvalitetslednings- och miljöledningssystem, fick bolaget förnyad ISO-certifiering utan en enda anmärkning. Alelion erhöll genomgående mycket goda omdömen och i revisionsrapporten konstaterades inte någon enda svaghet men däremot en lång rad starka punkter.

Alelion Energy Systems kvalitetslednings- och miljöledningssystem är certifierade i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001 sedan 2011. Sedan dess har systemen reviderats två gånger och förra året uppdaterades de båda certifieringarna i enlighet med kraven för 9001:2015 och 14001:2015.

När den årliga revisionen genomfördes i år fann Intertek, som genomförde revisionen, inte en enda mindre eller större avvikelse, och i rapporten noterades att ”inga direkta svagheter har konstaterats under revisionen”. När det gäller styrkor noterade rapporten ett flertal, däribland en ”mycket kompetent och engagerad ledning”, att bolaget ”arbetar med ständiga förbättringar” samt att bolaget har ”kunniga och kompetenta medarbetare”

En ISO-certifiering är ett kvalitetsbevis som visar att ett företag uppfyller en lång rad krav när det gäller allt från ledarskap och kundfokus till hur företagets ledning fattar beslut och arbetar med ständiga förbättringar.

För att få och behålla en ISO-certifiering krävs att företaget vid årliga revisioner utförda av särskilda ISO-revisorer, uppfyller alla krav som förekommer i de olika ISO-standarderna. För att få ett godkännande i enlighet med ISO-standarden 9001 krävs t ex att företaget uppfyller 58 krav baserade på åtta principer som omfattar allt från processinriktning och systematiska angreppssätt till faktabaserade beslut till hur företaget arbetar med ständiga förbättringar.

Att en leverantör och tillverkare lever upp till kraven för ISO-certifiering är idag ofta ett krav från kunderna eftersom är ett bevis för ett systematiskt arbetssätt när det gäller såväl kundnöjdhet som miljö och ständiga förbättringar.

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta:

Daniel Troedsson vd, Alelion Energy Systems AB (publ)

Tel: +46 707 51 67 10, e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under det tredje kvartalet 2018.

Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest AB och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, telefon 08-503 000 50.

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Om oss

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar. Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar