Alelion får ny order av tyska specialfordonstillverkaren KAMAG

Report this content

Alelion Energy Systems AB (publ) har fått en ny order på högspänningsbatterier av den tyska specialfordonstillverkaren KAMAG. Batterierna kommer att elektrifiera drivlinan i logistikfordon.

Beställningen uppgår till 3,4 MSEK och levereras till KAMAG med start andra kvartalet 2021.

”Detta är ett genombrott som kom tidigare än förväntat”, säger Anders Dison, försäljningschef på Alelion Energy Systems AB. ”Vi är redo att skala upp produktionen när fler slutkunder inom detta område visar sitt intresse.”

Det färdiga batterikonceptet för specialfordon efterfrågas av ett flertal branscher som vill minska sitt klimatavtryck. Det används för elektrifiering av containerdragare och för förflyttning av gods inom logistik- och produktionsanläggningar.

”Beställningen från KAMAG bekräftar den trend vi ser inom logistik att dess investeringar för framtiden görs för att bli allt mer miljövänliga”, säger Åsa Nordström, vd för Alelion Energy Systems. ”Detta är ytterligare ett bevis på en ökad efterfrågan och att takten på omställningen till eldrift sker även inom specialfordonssegmentet.”

Om KAMAG

KAMAG utvecklar och producerar industriella fordon, modulära transportörer och fordon för terminallogistik. KAMAG ingår i TII Group – Transporter Industry International. TII Group är världsledande inom utveckling och produktion av tunga fordon utrustade med hydrauliskt stödda pendelaxlar.

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Nordström, vd, Alelion Energy Systems AB                               
070-290 18 58

 

Om Alelion Energy Systems AB (publ)
Alelion tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper sina kunder att lyckas med elektrifiering av industrifordon och växla över till en mer hållbar energianvändning. Med effektiva lösningar, en automatiserad produktion och en energigivande attityd, strävar Alelion ständigt framåt, för en bättre morgondag. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg.  
We have and give the power to change. alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Denna information är sådan som Alelion Energy Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-11 08:30 CET.

VD Åsa Nordström  +46 702 90 18 58, e-post: asa.nordstrom@alelion.com

Direktlänk till pressmeddelande.

Alelion Energy Systems AB
Sörredsbacken 4, SE-418 78 Göteborg
info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Prenumerera

Dokument & länkar