Alelion får ytterligare en uppföljningsorder från den globala specialfordonstillverkaren Terberg Group värd 8 MSEK.

Report this content

Ordern är den tredje uppföljningsordern från Terberg Group och den fjärde sedan de båda bolagen tecknade ett samarbetsavtal 2018.

Den nya ordern, värd 8 MSEK, ska levereras under första halvåret 2021. Ordern omfattar liksom tidigare även serviceavtal. Terbergs tidigare order produceras redan i Alelions batterifabrik i Göteborg och levereras under första och andra kvartalet 2021.

Alelion Energy Systems utvecklar och tillverkar kundanpassade batterisystem med litiumjon-batterier, som ersätter fossildrift i olika typer av specialfordon. I samarbetet med Terberg Group har Alelion utvecklat ett batterisystem för eldrivna terminaltraktorer, som används för transport på distributionscentraler, hamnterminaler, flygplatser och i industrier.

”Efterfrågan på serieproducerade batterisystem inom specialfordonssegmentet ökar och vi ser att förändringen från fossildrift till hållbar eldrift nu verkligen har tagit fart, säger Åsa Nordström, vd för Alelion Energy Systems.

Terberg Group är en världens största oberoende tillverkare av specialfordon med egen verksamhet i tolv länder. Bland produkterna märks bland annat terminal- och Ro-Ro-traktorer.

Alelion Energy Systems inledde sitt samarbete med Terberg Group hösten 2018 då bolaget fick en första order på utveckling av två batterisystem anpassade till Terbergs specialfordon.

Batterisystemen har certifierats i enlighet med lagkraven R100 och R10.

Alelion Energy Systems har de senaste åren ökat satsningarna inom mer avancerade högspänningsbatterisystem för specialfordon. Bolaget har fått ett flertal viktiga order inom segmentet, däribland från den svenska anläggningsmaskinstillverkaren Huddig. Flera av dessa kunder genomför nu tester i produkt vilket är den fas som föregår certifiering och start av serieproduktion.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Åsa Nordström, vd, Alelion Energy Systems AB                               
070-290 18 58

Denna information är sådan som Alelion Energy Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-25 08:30 CET.

VD Åsa Nordström  +46 702 90 18 58, e-post: asa.nordstrom@alelion.com

Direktlänk till pressmeddelande.

Alelion Energy Systems AB
Sörredsbacken 4, SE-418 78 Göteborg
info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar