Alelion förvärvar unik teknologi för optimering av energilagring

Report this content

Alelion Energy Systems AB (publ) har förvärvat inkråmet i Caterva GmbH, ett tyskt bolag under likvidation som specialiserat sig på avancerad teknologi för optimering av lokal energilagring. Caterva har utvecklat en plattform för inkoppling och styrning av lokala energilager som kan användas till att optimera laddning och nyttjande av t ex litiumjonbatterier. Teknologin ger lägre energikostnader och utsläpp av koldioxid och Alelion kommer att introducera plattformen för sina kunder inom storskaliga industriella applikationer. Förvärvspriset uppgår till 14 MSEK vilket motsvarar ca 10% av tidigare investerat kapital. I förvärvet ingår en patentportfölj relaterat till optimering av energilagring.

Catervas plattform bygger på patenterade algoritmer som styr och optimerar laddningen av lokala energilager, som t ex litiumjonbatterierna i en truckflotta, utifrån tillgång och efterfrågan på el. Teknologin styr laddningen till tidpunkter under dygnet då tillgången på energi är goda och priserna därmed låga. Eftersom mycket av den energi som förbrukas under perioder med höga effektuttag framställs med hjälp av fossila energikällor, bidrar teknologin också till att minska utsläppen av koldioxid.

Alelion kommer att använda Catervas teknologi ihop med sina egna litiumjonbatterier och introducera den hos sina kunder inom storskaliga industriella applikationer. Alelions litiumjonbatterier är konstruerade för lång livslängd, ger stora energibesparingar och leder därmed också till minskade utsläpp av klimatpåverkande koldioxid.

Förvärvet av Caterva innebär initialt att Alelion breddar sitt erbjudande till befintliga kunder. På sikt räknar bolagets vd Daniel Troedsson med att förvärvet både kommer att öka möjligheten att komma in i nya segment och samtidigt skapa nya affärsmöjligheter för både Alelion och dess kunder.

 ”Industritruckar som är inkopplade på elnätet är lokala energilager som kan bli en viktig del av skapandet av mer hållbara energisystem”, säger Daniel Troedsson. ”När truckarna inte används kan dess batterier nyttjas för att balansera tillgång och efterfrågan på energi i elnätet, något som på sikt också kan skapa helt nya affärsmöjligheter för både oss och våra kunder.”

Caterva är lokaliserat till Munchen och har i dagsläget 20 anställda.

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta:

Daniel Troedsson

VD, Alelion Energy Systems AB (publ)

Tel: +46 707 51 67 10

e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 29 mars kl. 08.30 CET

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform AB och det Göteborgsbaserade investeringsbolaget Pegroco Invest AB. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, telefon 08-503 000 50

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Prenumerera

Dokument & länkar