Alelion kvalificerar sig för 1,8 MEUR i EU-stöd för utveckling av system för intelligent energihantering

Alelion Energy Systems har i konkurrens med ett stort antal energiföretag i Europa, kvalificerat sig för ett villkorslån på totalt 1,8 MEUR från EU-organet European Institute of Innovation & Technology, EIT. Alelion får lånet för en fortsatt utveckling av Alelions egenutvecklade system för smart energihantering, Alelion Intelligent Energy System, AIES.
Enligt EIT kan AIES få stor betydelse för arbetet med att skapa ett mer hållbart europeiskt energisystem med lägre utsläpp av koldioxid.

AIES är ett system för energihantering, s k Energy Management, som Alelion utvecklat och som bland annat bygger på patenterad teknologi. AIES bidrar till en mycket mer kostnadseffektiv och miljöanpassad användning av energi. AIES ger Alelions kunder möjlighet att ladda sina batterier när priset på energi är lågt och energin ger minst miljöpåverkan, samtidigt som det också innebär att kunderna slipper investera i egen infrastruktur för laddning.

”Det här är en stor framgång för oss”, säger Daniel Troedsson, vd för Alelion Energy Systems. ”Det är lån vi lyckats få i konkurrens med de bästa energiprojekten i Europa och för oss är det ett mycket tydligt kvitto på den nytta för våra kunder och miljön som AIES kan göra.”
Lånen är s k villkorslån vilket innebär att de endast behöver betalas tillbaka om satsningen som de använts för att finansiera blir en kommersiell framgång.

Minskad klimatpåverkan
Genom AIES kan fordonsflottorna hos Alelions kunder kopplas ihop i ett större nätverk och därmed bidra till s k lastbalansering och peak-shaving. När förbrukningen är låg på nätet går priset på energi ner i de flesta länder och då ser systemet till att ladda fordonen. När förbrukningen ökar igen, och priset går upp, kan systemet sälja eller undvika att ladda den energi som fordonsägaren inte anser sig behöva. Eftersom effekttopparna i elnätet, s k peaks, ofta hanteras genom ökad energiproduktion i kraftverk som körs på fossila bränslen, leder de här topparna till ökade utsläpp av klimatpåverkande koldioxid.

Nya affärsmöjligheter
”Våra kunder kan både minska sina kostnader och bidra till minskade utsläpp av koldioxid”, säger Daniel Troedsson, vd för Alelion Energy Systems. ”AIES öppnar därmed för helt nya affärsmodeller för både oss och våra kunder, modeller som kommer att få stor betydelse i en värld där antalet sol- och vindkraftsanläggningar och s k mikrokraftverk snabbt ökar. Kombinationen av våra litiumjonbatterier och AIES kommer att spela en avgörande roll för att skapa ett mer effektivt och hållbart energisystem men också för både våra och våra kunders möjligheter att skapa nya intäktsströmmar.”

Perfekt i tiden

InnoEnergy är ett europeiskt samverkansföretag som arbetar på uppdrag av EU. De utvecklar entreprenörer och etablerade företag som vill introducera nya lösningar och produkter inom hållbar energi. De bistår med stödtjänster som finansiering, affärsstrategier, utbildning och kontakter med sitt nätverk av 380+ partners i hela EU. InnoEnergy finansieras av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT).

”Tajmingen är perfekt för innovationen AIES,” säger Kenneth Johansson, vd för InnoEnergy Scandinavia. ”Det stödjer ambitionen hos EU:s samlade program för att underlätta övergången till en ekonomi baserad på ren energi och för att reformera EU:s energimarknad.”

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Troedsson                                                 
CEO                                                                         
Alelion Energy Systems AB                               
0707-51 67 10                           

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under början av 2019. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

VD Daniel Troedsson tel  46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

CFO Peter Nyström, tel 46 730 70 19 69, e-post: peter.nystrom@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Om oss

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar. Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Prenumerera