Alelion-projekt för mer hållbar energianvändning kvalificerar sig för EU-finansiering på 8 MSEK genom Eurostars

Projektet Alelion Intelligent Energy Systems, AIES, har i hård europeisk konkurrens kvalificerat sig för finansiering via EU-kommissionens innovationsprogram Eurostar. Projektet AIES är ett industriellt miljöprojekt som syftar till att bättre utnyttja kapaciteten i de batterier som Alelion producerar och levererar.

Eurostars är ett innovationsprogram som finansieras av EU-kommissionen och 36 deltagande länder. Programmets ändamål är att stötta utvecklingen av innovativa produkter, processer eller tjänster som kan bidra till att förbättra livet för människor världen över och som på kort tid kan nå marknaden. Projektet Alelion Intelligent Energy Systems är enligt Eurostars ett innovations- och miljöprojekt som lever upp till de högt ställda kraven och som är av sådan betydelse att det kommer att erhålla delfinansiering.

AIES har som mål att skapa nya tjänster inom hållbar energianvändning genom att nyttja truckarnas batterikapacitet även för energilagring, lastbalans och energihandel. De lösningar som projektet siktar på att ta fram förbättrar både kundernas ekonomi och minskar deras miljöpåverkan.  Projektets totala budget är 16 miljoner kronor, varav hälften finansieras av Eurostar. Alelion är ensam ägare av resultatet.

Alelion Energy Systems utvecklar och tillverkar litiumjonbatterier och tillhörande system för industrifordon, i första hand truckar. Bland företagets kunder finns några av världens största trucktillverkare, som tex Toyota Material Handling och Jungheinrich.

”Projektet syftat till att våra kunder ska använda energi på ett mer hållbart sätt. Ett exempel är när våra kunders truckar står stilla, då används inte batterierna, vilket är en outnyttjad resurs.” säger Alelion Energy Systems VD Daniel Troedsson.
”Genom att koppla upp batterierna mot elnätet och olika styrsystem kan de också användas till att balansera produktion och konsumtion på elnätet, till lagring av extra energi men också till handel med energi. Sådana lösningar kan ge ett stort bidrag till att bygga mer hållbara energisystem.”

Alelion har i AIES knutit till sig ledande global expertis såsom professor Kary Främling och Sara Bell. Främling är en ledande expert inom maskin-inlärning och sakernas internet vid Aalto-Universitet i Finland och stöttar projekt med modellutveckling och optimering. Sara Bell är vd för det brittiska energibolaget Tempus Energy, som ansvarat för att utveckla energihandelsfunktionerna i projektet. Tempus Energy har en ledande position inom handel med energi och har erhållit flera internationella utmärkelse såsom amerikanska Free Electrons Challenge och European Disruptive Awards.

För mer information, vänligen kontakta

Daniel Troedsson                                                 
CEO                                                                         
Alelion Energy Systems AB                                 
0707-51 67 10                                         

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Fokus är initialt på segmentet materialhantering och batteri till truckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser tel: 08-503 000 50.

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Prenumerera