Delårsrapport januari-mars 2022

Report this content

Alelion levererar på den rekordhöga orderingången under 2021 och ökar omsättningen med 66%

Under första kvartalet ökade nettoomsättningen till 24,2 Mkr (14,6) vilket är en ökning med 66%. Orderingången landade på 8,5 Mkr (22,7) vilket främst är ett resultat av den starka avslutningen 2021 där kunderna lade order över en längre tid framåt. Vi ser att kundernas mönster förändras gällande orderläggning och går mot större avtal med avropsorder istället för mindre volym i omgångar. Sammantaget tog Alelion order på 184 Mkr under 2021. Detta är i nivå med bolagets historiskt högsta orderingång som skedde 2018. Orderstocken vi tar med oss för framtida leveranser är 113 Mkr för 2022 och 25 Mkr för 2023 och senare. Alla order ligger inom våra tre strategiskt viktiga segment inom off-highway-fordon; terminaltraktorer, Ground Support Equipment och byggnadsmaskiner.

Rörelseresultatet på -13,0 Mkr (-15,1) tyngs ner av planerade utökade satsningar på utveckling och sälj. Dessa kostnader följer vår strategiska inriktning och är i linje med utlovade satsningar vid senaste emissionen under hösten 2021.

Våra kunder ser att trenden inom elektrifiering accelererar och lägger order på längre sikt för att säkerställa leveranser. Volymuppgången förväntas fortsätta accelerera i samband med att trycket på klimatsmarta lösningar sprider sig globalt. Detta kommer på sikt att påskynda elektrifiering som är ett långsiktigt och hållbart alternativ till fossila bränslen.

Första kvartalet 2022 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade till 24,2 Mkr (14,6)
  • Orderingången minskade till 8,5 Mkr (22,7)
  • Rörelsens personalkostnader, övriga externa kostnader samt avskrivningar ökade till -20,9 Mkr (-19,1)
  • Rörelseresultatet uppgick till -13,0 Mkr (-15,1)
  • Nettoresultatet uppgick till -13,7 Mkr (-15,8)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -18,6 Mkr (-19,7)

Händelser under kvartalet

  • Alelion säkrade ytterligare order från en befintlig kund för 8,2 Mkr. Batterierna kommer att elektrifiera diverse fordon för flygplatser samt logistiklösningar och skall börja levereras i andra halvan 2022.
  • Alelion har mottagit ytterligare en utvecklingsorder från Cargotec gällande HIAB:s kranar.

Händelser efter periodens utgång

  • Alelion bygger toppmodernt kompetenscentrum för avancerad batteriteknik och rekryterar samtidigt spetskompetens till anläggningen i Göteborg.

 

Denna information är sådan som Alelion Energy Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-27 08:30 CET.

VD Åsa Nordström  +46 702 90 18 58,
e-post: asa.nordstrom@alelion.com

CFO Christian Bergaust +46 702 93 50 40,
e-post: christian.bergaust@alelion.com

Styrelseordförande Alf Blomqvist +46 733 14 97 00,
e-post: alf@blomqvistunlimited.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)
Alelion utvecklar och tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper kunderna att lyckas med sin elektrifiering av tunga off highway-fordon och ställa om till en mer hållbar energianvändning. Alelion investerar för att ligga i framkant och erbjuder den senaste beprövade teknologin, anpassad till kundernas och slutkundernas specifika behov. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg.  Alelion-aktien handlas via Nasdaq First North Growth Market (ALELIO).

We have and give the power to change. alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform, Blomqvist Listed Sustainability och Pegroco Holding. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Alelion Energy Systems AB
Sörredsbacken 4, SE-418 78 Göteborg
info@alelion.com

Org nr: 556710-7916

Direktlänk till pressmeddelande.

Prenumerera

Dokument & länkar