Förändringar i den finansiella kalendern för 2019

Göteborg den 25 april 2019 — Alelion Energy Systems AB (publ) (“Alelion” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North, ALELIO), en ledande aktör inom litium teknologi, har uppdaterat sin finansiella kalender för 2019.

Årsredovisningen för 2018 och kvartalsrapporten för första kvartalet flyttas

Som tidigare annonserat skulle Alelion offentliggöra sin årsredovisning för 2018 den 26 april 2019 och kvartalsrapporten för första kvartalet den 23 maj 2019. På grund av beslutet om att koncentrera verksamheten inom energy management till Sverige och om att framöver försätta det tyska dotterbolaget i konkurs har Alelion beslutat att senarelägga offentliggörandet av årsredovisningen till 3 maj 2019. Till följd av arbetet med att förbereda en företrädesrättsemission senareläggs offentliggörandet av kvartalsrapporten för det första kvartalet till 31 maj 2019.

Den förändrade finansiella kalendern ser ut som följer:

3 maj  Årsredovisning 2018 
31 maj Delårsrapport januari-mars 2019
31 maj  Årsstämma 2019
28 aug Delårsrapport januari-juni 2019
20 nov Delårsrapport januari-september 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Troedsson                        

CEO                                    

Alelion Energy Systems AB              

0707-51 67 10

e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

*******

25 april 2019
Alelion Energy Systems AB (publ)
Styrelsen

VD Daniel Troedsson tel  +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Om oss

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar. Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar