• news.cision.com/
  • Alfa Laval/
  • Alfa Laval ansluter sig till ”1,5°C Business Playbook” som ett led i arbetet att bli CO\2\-neutralt 2030

Alfa Laval ansluter sig till ”1,5°C Business Playbook” som ett led i arbetet att bli CO\2\-neutralt 2030

Report this content

Alfa Laval världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har anslutit sig till ‘1,5°C Business Playbook’, en förlängning av ‘Exponential Roadmap’-initiativet. Business Playbook är en guide över klimatstrategier och processer ämnade att förändra samhällsekonomin genom att få verksamheter att fokusera på lösningar med noll-utsläpp. Att stödja detta initiativ är i linje med Alfa Lavals ambition att bli CO2-neutralt inom 10 år.

Initiaivet 1,5°C Business Playbook lanserades den 20 januari i år, i Davos i Schweiz. Den innehåller verktyg för bolag och organisationer som delar ambitionen att halvera de globala utsläppen åtminstone vart tionde år. Alfa Laval kommer att använda verktyget i sitt eget strategiarbete men också för att stötta leverantörer, kunder och samarbetspartners i deras strävan att minska sina koldioxidutsläpp.

”Om vi är eniga om att världen behöver förändras till en CO2-neutral ekonomi, då måste vi göra vår del i värdekedjan,” säger Tom Erixon, VD och Koncernchef för Alfa Laval. ”Inom Alfa Laval har vi ambitionen att bli CO2-neutrala senast 2030. Att nå detta mål kommer att kräva samarbeten. Därför är vi glada över att stödja detta initiativ som baseras på den senaste vetenskapen och som fokuserar på enkelhet och hastighet.”

Alfa Laval arbetar för att reducera företagets påverkan på miljön. Det finns långsiktiga mål på plats som stödjer detta arbete, bland annat att reducera energi- och vattenkonsumtion samt koldioxidutsläpp. Det har gjorts framsteg inom flera områden. Som ett exempel uppnåddes en minskad energikonsumtion, detta trots en stor produktionsökning. Dessutom kommer mer än 70 procent av den energi som företaget använder idag från förnybara källor. Alfa Laval kommer att fortsätta att arbeta för att reducera utsläpp från den egna värdekedjan. Bolaget kommer även framöver att stötta sina kunder i deras ansträngningar inom hållbarhetsområdet; till exempel att minska vatten- och energiförbrukning genom att tillhandahålla ett brett utbud av hållbara lösningar.

Visste du att… det Internationella energirådet (IEA) hävdar att energieffektivitet och förnybar energi, tillsammans har potential att sänka energirelaterade koldioxidutsläpp med cirka 90 procent, ned till de nivåer som krävs för att nå Parisavtalet?

Kort om Alfa Laval
Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto  Advancing better ™.

Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

www.alfalaval.com


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar