Alfa Laval ansluter sig till ’Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping’

Report this content

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har anslutit sig till Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping för att arbeta med och snabba på utvecklingen av teknologier som kan reducera eller eliminera koldioxidutsläpp från marinindustrin. Som partner blir Alfa Laval en del av centrets rådgivande styrelse och ska bidra med strategisk och teknisk vägledning för framtida utvecklingsprojekt och aktiviteter.

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har som mål att fartygsrelaterade utsläpp av växthusgaser ska ha minskat med 50 procent år 2050. För att uppnå det långsiktiga målet om en industri fri från koldioxidutsläpp, behöver det ske ett skifte till såväl nya bränslen som teknologier. Utvecklingen av nya teknologier kräver samordnade insatser från industriella ledare för att säkerställa att forskning och utvecklingsprojekt framgångsrikt utvecklas till skalbara lösningar.

Samarbetet med Mærsk Mc-Kinney Møller Center kommer att fokusera på att driva på utvecklingen av låg- eller nollutsläppsteknologier genom samarbetsprojekt och andra aktiviteter. Ett exempel är det nyligen aviserade ”SOFC4Maritime”, som inriktar sig på lösningar som möjliggör användning av biobränslen för kraftproduktion ombord på fartyg.

”Samarbete med industriexperter är avgörande för att genomföra skiftet mot mer hållbara lösningar. Vi behöver en samsyn kring vägen framåt för fartygssektorn och vi kommer, från vårt håll, att bidra med vår specifika expertis för att driva och snabba på utvecklingen,” säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen. ”Det senaste projektet, ’SOFC4Maritime’ (för oxidbränslecellsteknik), är bara ett exempel på en aktivitet som utgår från denna ambition.”

Bo Cerup-Simonsen, VD för Mærsk Mc-Kinney Møller Center kommenterar: ”Alfa Laval delar vår vision om en marinindustri fri från koldioxidutsläpp och bekräftar vår uppfattning att det kommer att krävas stora ansträngningar för att nå dit. Deras erfarenhet och kunskap kommer att göra det möjligt för Centret att sätta den övergripande ’programförklaringen’ för övergången, samt bidra till de projekt och aktiviteter som kan snabba på utvecklingen av morgondagens lösningar.”

Visste du att… eftersom fartyg har en livslängd på 20 år eller mer måste nollutsläppsfartyg börja vara en del av den globala flottan år 2030 för att uppnå målet om 50 procent minskade utsläpp år 2050?

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™.

Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar