Alfa Laval förlänger löptiden på revolverande kreditfacilitet (RCF)

Alfa Laval världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering –  har ändrat bolagets revolverande kreditfacilitet (RCF) till att omfatta 900 miljoner euro och förlängt löptiden med ett år från juni 2021 till juni 2022.

Alfa Laval har ändrat bolagets revolverande kreditfacilitet (RCF) från tidigare 400 miljoner euro och 543 miljoner dollar till att nu omfatta 900 miljoner euro – och förlängt löptiden med ett år från juni 2021 till juni 2022.

Detta genomfördes framgångsrikt i en gemensam syndikeringsprocess bestående av en grupp banker som Alfa Laval har affärsrelation till. SEB agerade samordnare och förenade de befintliga långivarna BNP Paribas, Danske Bank, Handelsbanken, HSBC, ING, Nordea Bank – med Standard Chartered som är ny långivare.

Bolaget har därmed säkerställt att bolagets starka balansräkning understöds av en stark likviditet.

 

För mer information kontakta:
Jan Allde
Ekonomi- och finansdirektör  
Alfa Laval
Tel: +46 46 289 18 72

Henrik Welch
Ansvarig Group Treasury
Alfa Laval
Tel: +46 46 289 16 39

Taggar:

Om oss

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål. Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™. Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

Prenumerera

Dokument & länkar