Alfa Laval förstärker sin produktportfölj genom förvärv

Report this content

Alfa Laval har förvärvat den norska systemtillverkaren LiftUP. LiftUP är marknadsledande inom rening av slam och andra föroreningar från fiskodlingar, vilket därmed minskar deras påverkan på den marina miljön. Förvärvet är en del av Alfa Lavals strategi att bygga upp en attraktiv produktportfölj för fiskodling och skapa en bredare och hållbar plattform för framtida tillväxt.

LiftUP grundades 1991 och är en världsledande leverantör av reningssystem för fiskodlingar. Dess teknik kan avlägsna upp till 70 procent av slammet från öppna dammar. LiftUP-systemet är ett komplement till Alfa Laval Framos pumpsystem AquaStream, vilket tar upp färskt lågtempererat vatten med höga syrehalter (från ca 25 meters djup) och skapar en perfekt havsström - därigenom skapas förhållanden liknande de i de djupa fjordarna, vilket ger en optimal miljö för fisken.

"Detta förvärv är ett värdefullt tillskott till vår produktportfölj inom hållbart vattenbruk (aquaculture). Det breddar vårt erbjudande inom fiskodlingslösningar, vilka ökar både produktiviten och den ekonomiska attraktionskraften för fiskodling, samtidigt som de minskar dess miljöpåverkan", säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen. "Det är en winwin-situation för både industri och samhälle.”

Det förvärvade bolaget omsatte 75 MNOK år 2020 och har god lönsamhet. Det kommer nu att ingå i affärsenheten Pumping Systems i Marindivisionen.

Visste du… Norge står för hälften av världens laxproduktion och att det krävs ungefär ett kilo foder för att producera ett kilo odlad fisk, vilket kan jämföras med cirka sju för ett kilo nötkött.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar