Alfa Laval fortsätter bredda produktportföljen – förvärvar ledande nischbolag i USA

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – förvärvar det USA-baserade bolaget Vortex Systems, en ledande tillverkare av innovativa blandningsutrustningar för olje- och gasindustrin.

Lars Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval, kommenterar förvärvet: ”Förvärvet av Vortex Systems kommer att ytterligare stärka vårt erbjudande till den intressanta olje- och gasindustrin, såväl för landbaserade som offshore applikationer.”

Vortex Systems hade en omsättning på omkring SEK 100 miljoner under 2011 och cirka 20 anställda vid anläggningen i Huston, Texas.  

Avsikten är att integrera Vortex Systems i Alfa Laval. Bolaget kommer att konsolideras från och med den 30 juni 2012.


Visste du att…
Alfa Laval, genom förvärvet av Vortex Systems, har förvärvat 32 bolag de senaste sex åren, motsvarande cirka SEK 8,5 miljarder i omsättning vid tidpunkten för förvärvet?

Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2011 en omsättning på cirka 28,6 miljarder kronor och 16 000 anställda.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Taggar:

Om oss

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål. Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™. Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

Prenumerera

Dokument & länkar