• news.cision.com/
  • Alfa Laval/
  • Alfa Laval går med i "Getting to Zero Coalition" för att driva utvecklingen av hållbara lösningar för framtiden

Alfa Laval går med i "Getting to Zero Coalition" för att driva utvecklingen av hållbara lösningar för framtiden

Report this content

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har gått med i "Getting to Zero Coalition", ett initiativ från Global Maritime Forum, vilket är en samordnad insats av drygt 100 organisationer i syfte att bekämpa klimatförändringar genom att leda utvecklingen av spetsteknologi. Målsättningen är att nollutsläppsfartyg (genom användande av utsläppsfria drivmedel) ska vara i trafik år 2030.

Initiativet "Getting to Zero Coalition" tillkännagavs den 23 september 2019 vid FN:s klimatmöte i New York, och är ett partnerskap mellan Global Maritime Forum, World Economic Forum och Friends of Ocean Action. Koalitionen, som består av mer än 100 organisationer och stöds av 14 regeringar, kommer att leda utvecklingen av den spetsteknologi som krävs för att helt kunna eliminera utsläpp från fartyg.

”Att stoppa klimatförändringarna är inte bara vår generations största utmaning, utan också en skyldighet gentemot kommande generationer”, säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen. ”Precis som sjöfarten täcker stora delar av världen måste vi inom marinindustrin samarbeta över gränserna för att tackla det globala problemet med utsläpp av växthusgaser. Tillsammans både kan och ska vi utveckla hållbara och kommersiellt gångbara lösningar för marinindustrin, till nytta för både människor och vår planet."

Målet för ”Getting to Zero Coalition” att introducera nollutsläppfartyg 2030 är ambitöst, men nödvändigt, eftersom International Maritime Organization (IMO) har som mål att minska fartygsrelaterade utsläpp av växthusgaser med minst 50 procent år 2050.

Eftersom den marina industrin strävar mot en framtid med icke-fossila bränslen förväntas flytande naturgas bli en typ av bränsle som används under övergångs-perioden till avkarbonisering. Alfa Lavals teknik och produktsortiment är redan idag väl anpassade för de nya typerna av bränsle.

Visste du att… eftersom fartyg har en livslängd på 20 år eller mer måste nollutsläppsfartyg börja vara en del av den globala flottan år 2030 för att uppnå målet med 50 procent minskade utsläpp år 2050?

Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda.

www.alfalaval.comFör mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar