Alfa Laval går som första bolag med i ABBs ”Energy efficiency movement”

Report this content

VId ett arrangemang idag på COP26, meddelades det att Alfa Laval som första bolag officiellt går med i ABBs nylanserade initiativ ”Energy efficiency movement”. Detta är ett initiativ med flera intressenter i syfte att öka medvetenheten kring fördelarna med energieffektivitetslösningar för att påskynda övergången mot avkarbonisering.

ABB, ett ledande globalt teknikbolag, lanserade sitt #energyefficiencymovement i mars 2021 för att initiera åtgärder att minska energiförbrukningen, vilket är det mest effektiva sättet att reducera koldioxidutsläpp och bekämpa klimatförändringar. Alfa Laval delar ABBs vision.

Energieffektivitet kan bidra till mer än 40 procents minskning av växthusgasutsläpp under de kommande 20 åren enligt IEA (International Energy Agency), där 50 procent av minskningen kommer från industrisektorn. Alfa Lavals kompakta plattvärmeväxlarteknik är 20-50 procent mer energieffektiv än konventionell teknik. Att accelerera implementeringen av plattvärmeväxlare genom partnerskap är en av bolagets huvudambitioner, och kan påskynda övergången till en mer ansvarsfull energiförsörjning. Dessutom arbetar Alfa Laval kontinuerligt med att förbättra sina egna processer, inom produktion, service och produkter, och har satt som mål att förbättra energieffektiviteten (MWh/direkta timmar) med 5 procent till 2023 jämfört med 2020.

"Det gläder oss att vara med i detta viktiga initiativ. Våra innovativa och beprövade lösningar gör stor skillnad. Utmaningen ligger i att förändra normer och driva implementeringen av teknik i en bredare skala tillsammans med samarbetspartners", säger Thomas Møller, chef för Energidivisionen.

Morten Wierod, chef för ABB Motion kommenterar: “Alfa Lavals engagemang är inspirerande och gör en verklig skillnad, när nu många verksamheter strävar efter att bidra till mänsklighetens mål att nå en framtid med noll-utsläpp.”

Visste du… Alfa Lavals värmeväxlare som årligen installeras i energieffektiva lösningar, sparar 50 GW, vilket motsvarar den energi som  krävs för att värma upp 10 miljoner hem i Europa. De minskar också koldioxidutsläppen med 25 miljoner ton årligen, vilket är lika mycket som utsläppen från hela Paris.

Om ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. 

www.abb.com

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

 

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar