Alfa Laval har tecknat avtal för preventivt underhåll till offshore

Report this content

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tecknat ett underhållsavtal med Aker BP, ett oljeprospekterings- och utvecklingsföretag, på Alfa Laval Framo havsvattenpumpar till oljeplattformar i Nordsjön. Ordervärdet är direkt kopplat till plattformarnas drifttid. Avtalet har en löptid på sex år med möjlighet till förlängning ytterligare sex år.

Underhållsavtalet är en förlängning av ett tidigare pilotprojekt som inleddes under andra halvåret 2018 mellan Alfa Lavals affärsenhet Pumping Systems, Aker BP och det globala AI-programvaruföretaget Cognite. Avtalet innebär ett stort steg inom digitalisering och förebyggande underhåll.

Sedan starten 2018 har stora mängder data skickats från Aker BPs offshore oljeplattformar till fastlandet där data har tolkats av Cognites system. Baserat på resultaten har Alfa Laval kunnat utvärdera sin utrustnings prestanda och planera för ett effektivt underhåll. Med det nya avtalet förlängs samarbetet först med sex år, men med möjlighet till förlängning ytterligare sex år.

”I dessa omvälvande tider gläder det mig att kunna meddela denna intressanta order inom området för uppkopplade tjänster", säger Sameer Kalra, chef för Marin-divisionen. ”Systemet gör det möjligt för oss att använda realtidsdata för att övervaka vår offshore-utrustning ’på land’. Därmed kan vi både förutsäga och planera effektivt underhåll och minimera risken för driftstopp. Vi kan även analysera vår produkt-design och driftsprofil vilket vår kund drar nytta av.”

Visste du att… redan 1976 levererades det första Framo-pumpsystemet till en oljeplattform i Nordsjön?

Kort om Alfa Laval
Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™.

Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

www.alfalaval.com

 

För mer information kontakta:

Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar