Alfa Laval tar genombrottsorder inom solenergi

Alfa Laval koncernen – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order i USA på Alfa Laval Packinox värmeväxlare till världens största anläggning för koncentrerad solkraft (CSP). Ordervärdet är betydande och väl i linje med de största som bolaget har rapporterat under de senaste 12 månaderna. Leverans beräknas ske 2012.

“Vi är mycket stolta över att medverka i ett sådant banbrytande projekt inom ett så viktigt område som förnybar energi”, säger Lars Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval. ”Det är en unik order på många sätt; den inkluderar en unik produkt och den ska användas i världens största solkraftsanläggning.”

Alfa Lavals Packinox värmeväxlare, som är speciellt utvecklade för denna applikation, kommer att vara hjärtat i det termiska lagringssystem, där värme från solkraft lagras i saltlösning och därmed möjliggör produktion av el även under regniga dagar eller på natten. Denna systemlösning gör att anläggningen kan hållas igång ytterligare 6 timmar på lagrad energi, d v s från 12 till 18 timmar – en ökning med cirka 50 procent jämfört med normal solkraftsproduktion under dagtid, vilket bättre motsvarar efterfrågan från de lokala kraftkonsumenterna.

Detta är den största solkraftsordern hittills för Alfa Laval, som har utvecklat lösningar för solkraft under flera år och idag har ett antal referenser i länder i världens solbälte.

Alfa Laval har förbundit sig i ett sekretessavtal att varken uppge det exakta ordervärdet eller kundens namn.

Visste du att… varje timme mottar jorden energi från solen motsvarande den årliga förbrukningen i hela världen? [1]


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX Nordic, hade 2010 en omsättning på cirka 24,7 miljarder kronor och 12 600 anställda.

www.alfalaval.com


För mer information kontakta:

Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82


[1] Cederic Philiberg, Renewable Energy Unit, IEA

 

 

Prenumerera

Dokument & länkar