Alfa Laval tar olja- och gasorder i USA, värd 55 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av värmeväxlare till en oljeproduktionsanläggning i USA. Ordern, bokad inom segmentet Energy & Process, har ett värde av cirka 55 miljoner kronor och leverans beräknas ske under 2015.

Ordern omfattar värmeväxlare för kylning av koldioxid i en process för ökad oljeutvinning, EOR (Enhanced Oil Recovery). EOR är ett samlingsnamn för olika processer som ökar mängden olja som kan utvinnas ur en oljekälla. En av de vanligaste processerna är att injicera koldioxid.

"Denna order är intressant på många sätt,” säger Lars Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval; "Den bekräftar våra produkters tillförlitlighet och prestanda i krävande applikationer, och är dessutom den andra ordern på kort tid kopplad till EOR."

Visste du att… med traditionella oljeutvinningsmetoder kan man utvinna upp till 40 procent av oljan, men genom att använda EOR kan utvinningsgraden ökas till 65 procent, beroende på oljekällan?

Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2013 en omsättning på cirka 29,8 miljarder kronor och har efter förvärvet av Frank Mohn AS cirka 17 500 anställda.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Taggar:

Om oss

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål. Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™. Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

Prenumerera

Dokument & länkar