Alfa Lavals årsredovisning för 2019

Report this content

Alfa Lavals årsredovisning för 2019 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida för nerladdning, www.alfalaval.com/sv/investerare. Den ligger även med som en bilaga till detta pressmeddelande.

Den tryckta versionen kommer att börja distribueras i början av april, till de aktieägare som anmält att de önskar motta en kopia.

Alfa Lavals hållbarhetsrapport finns också tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning, www.alfalaval.com/about-us/sustainability/. Den finns endast tillgänglig på engelska.

 

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto  Advancing better ™.

Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

www.alfalaval.com
 

 

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2020 kl 10.00.

 

 


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72
31

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar