CORRECTION The Alfa Laval AB Interim Report, April 1-June 30, 2002, released today

CORRECTION The Alfa Laval AB Interim Report, April 1-June 30, 2002, released today 22 August at 07h30 a.m. contains a missprint. The result after financial items Q2 2001 should be 83 MSEK, not -33 MSEK as mentioned in the table on page 2. The complete correct version is available on www.alfalaval.com <http://www.alfalaval.com/> and www.waymaker.se <http://www.waymaker.se> . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00320/wkr0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00320/wkr0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00320/wkr0004.pdf Hela rapporten

Om oss

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål. Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™. Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.