Inbjudan till Alfa Lavals telefonkonferens för det första kvartalet

Alfa Lavals rapport för det första kvartalet publiceras den 28 april klockan 12:45. Telefonkonferensen startar klockan 13:45.

För att delta i telefonkonferensen - som leds av Alfa Lavals VD och koncernchef Lars Renström, samt ekonomidirektör Thomas Thuresson - anmäl er via länken nedan. Vid registrering erhålls telefonnummer, deltagarkod samt konferenskod.

Vänligen ring in 5-10 minuter före utsatt starttid.

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=543661&Conf=190103

Telefonkonferensen kan även följas i realtid via en webbsändning. Länken till denna sändning kommer att läggas upp på www.alfalaval.com/investors.

För att lyssna på telefonkonferensen i efterhand kan ni ringa +46 (0)8 5052 0333 eller +44 (0)20 7031 4064, kod 94 30 33. Inspelningen finns tillgänglig under 24 timmar. Efter det får ni gå till www.alfalaval.com/investors för att se och lyssna på webbsändningen.


Kontaktpersoner:

Gabriella Grotte
Alfa Laval
Tel: 046 36 74 82
Mobil: 0709 78 74 82  

Beata Ardhe
Alfa Laval
Tel: 046 36 65 26
Mobil: 0709 36 65 26

Om oss

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål. Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™. Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

Prenumerera

Dokument & länkar