Information om försäkringsskydd för asbestrelaterade stämningar

Report this content

Information om försäkringsskydd för asbestrelaterade stämningar Alfa Laval bedömer att bolaget har försäkringsskydd för asbestrelaterade stämningar i USA och vidhåller dessutom sin bedömning att kraven mot Alfa Laval Inc. är ogrundade. Som tidigare meddelats har Alfa Laval Inc., Alfa Lavals dotterbolag i USA, i ökad omfattning blivit stämt i asbestrelaterade fall. Stämningarna avser krav från personer som påstår sig ha blivit skadade genom att ha exponerats för asbest under en tidsperiod som huvudsakligen sträcker sig från 1930-talet till slutet av 1970-talet. Alfa Laval Inc. är endast ett av hundratals företag som nämns i de aktuella stämningarna och hävdar bestämt att samtliga krav är grundlösa. I samband med Alfa Lavals pressmeddelande den 4 november 2002, meddelade bolaget att en undersökning kring omfattningen av försäkringsskyddet pågick. Alfa Laval bedömer efter en preliminär undersökning att bolaget har försäkringsskydd för asbestrelaterade stämningar i USA. Undersökningen indikerar att det konsekvent fanns försäkringsskydd genom ledande försäkringsbolag under 1960- och 1970-talen. Undersökningen fortsätter i syfte att säkerställa försäkringsskyddet för övriga tidsperioder. Alfa Laval har kontaktat berörda försäkringsbolag och begärt att de skall hålla Alfa Laval Inc. skadeslöst. Alfa Laval avser att kraftfullt bestrida varje krav och kommer att begära att kostnaderna täcks av försäkringarna. Mot bakgrund av vad som är känt idag är det Alfa Lavals bedömning att stämningarna inte i väsentlig grad kommer att påverka koncernens finansiella ställning eller resultat. För ytterligare information: Sigge Haraldsson VD och Koncernchef Alfa Laval Group Tel: +46 46 36 70 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/11/20021111BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/11/20021111BIT00040/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar