Nordiska importörer inbjöds att lära sig om Valenicas jordbrukssektor

Inköpschefer för diverse grossister från fjorton olika länder deltog på jordbrukssektorns omvända mässa som organiserats av IVACE i Valencia

Mässan samlade 74 företag från Valencia, varav 19 var importörer såväl som andra ansvariga för grossistverksamhet från 14 olika länder. Alfombra Roja var ansvariga för att handha allt som hade med deltagande av de svenska och finska importörerna att göra. Mässan hölls den 15:e - 17:e september i Valencia. 

Detta initiativ av IVACE International hade som mål att hjälpa företag att sälja sina produkter utanför Valenciaregionen utan att behöva resa. Generaldirektören för internationalisering, Mónica Cucarella, framhöll de möjligheter denna typ av mässa erbjuder då företag får tillgång till intressanta och viktiga kontakter utan att behöva resa och till ett mycket lågt pris. ”Tack vare vår närvaro på olika marknader…” sa hon ”… har vi möjlighet att välja ut intressanta kontakter som önskar bredda sitt sortiment med produkter från Valencia. På så sätt kan vi öppna upp nya marknader för små företag från Valencia som individuellt annars skulle ha mycket större svårigheter med att få kontakter på hög nivå.” Företagen från Valencia erbjöd en stor variation av produkter med olivoljor, oliver, kryddor, nötter, sötsaker, turrón (nougat), konserver, torkat kött och barsnacks. Alfombra Roja önskar alla dessa företag lycka till med sin närvaro på den internationella marknaden.

www.alfombraroja.se

info@alfombraroja.se

46 735 07 47 44


Alfombra Roja with ten years experience is in the forefront when it comes to creating business oportunities in Scandinavia, Spain and Latin America. Alfombra Roja opened in 2005 with its head office in Stockholm, Sweden. Maribel Alvarez, founder and director, saw the potential in business exchange between Spain and Scandinavia and decided to unrolled the red carpet (alfombra roja) for Spanish and Scandinavian companies. Numerous projects developed successfully support our trajectory and our leadership in the Nordic and Spanish market.
Our extensive networking provides us with an important added value for foreign companies who want to visit or enter to Sweden, Norway, Denmark, Finland and Spain. Our multidisciplinary Scandinavian-Spanish team has knowledge in different business sectors and local languages ​​(Spanish , Danish, Finnish,Norwegian, Swedish and English). Our professionalism, creativity, experience requirement and passion for our work are the basis of our success and our customers success.

Taggar:

Dokument & länkar