Utländska företag blir starkare och växer i Spanien

Mer än 90 & av de tillfrågade företagen planerar att öka sina investeringar, sin personal och sin volym i Spanien 2015 - 2018.

Spanien är för närvarande den snabbast växande ekonomin bland de större medlemsländerna i Europa. De senaste två åren har inneburit kontinuerlig tillväxt och prognoser visar att 2015 års tillväxt kommer vara över 3 %. Om detta uppnås innebär det ekonomiska återhämtning, en växande lokal marknad och ökande dragningskraft för internationella investerare.

Över 500 företag som tillfrågatas förra årets optimistiska prognoser och rapporterar att de förväntar sig ökande förbättringar på alla de omfrågade områdena, inklusive hur mycket de investerar, vad de förväntar sig i intäkter, deras behov av att anställa och mängden export. Detta är några av resultaten i den åttonde omgången av den spanska affärsvärldens barometer sammanställd av IESE (International Center for Competitiveness som drivs av professor emeritus Antoni Subirà), ICEX-Invest i Spanien och Multinacionales por marca España, en organisation som arbetar internationellt för att främja varumärket Spanien.

Enligt denna rapport är investeringsprognoserna mycket positiva. 94 % av de tillfrågade utländska företagen planerar att upprätthålla eller öka sina investeringsvolymer under 2015, ett tal som ökas till 95 % för 2016 - 2018. Andelen företag i Spanien som förväntar sig att upprätthålla eller öka antalet medarbetare växte från 87 % 2014 till 91 % 2015 och är uppe i 95 % för 2016 - 2018. Vad beträffar förväntad omsättning förväntade sig 64 % av företagen en ökning i år mot att endast 9 % väntar sig en minskning under 2016 och endast 4 % för perioden 2017 - 2018.

Maribel Álvarez (grundare och VD för Alfombra Roja AB) har arbetat i mer än tio år i Stockholm med att hjälpa spanska företag att exportera till de nordiska länderna och att hjälpa nordiska företag till affärer i Spanien. Álvarez har nyligen öppnat ett kontor också i Spanien, delvis eftersom ekonomin där nu expanderar och att marknaden blir allt mer attraktiv för utländska investerare. ”Vi har haft kontor i Stockholm i många år och ville förbättra vår service genom att ha kontor också i Spanien. Vi har valt att lägga detta i Valencia som är en stor stad med utmärkta kommunikationer med de andra stora städerna i Spanien (Barcelona, Madrid…) och ligger mycket nära områden med viktig nordisk etablering såsom Alicante”, förklarar Maribel Álvarez.

Alfombra Roja in a minute:

https://www.youtube.com/watch?v=342S-Ktt5cA

www.alfombraroja.se

info@alfombraroja.se

46 735 07 47 44


Alfombra Roja with ten years experience is in the forefront when it comes to creating business oportunities in Scandinavia, Spain and Latin America. Alfombra Roja opened in 2005 with its head office in Stockholm, Sweden. Maribel Alvarez, founder and director, saw the potential in business exchange between Spain and Scandinavia and decided to unrolled the red carpet (alfombra roja) for Spanish and Scandinavian companies. Numerous projects developed successfully support our trajectory and our leadership in the Nordic and Spanish market.
Our extensive networking provides us with an important added value for foreign companies who want to visit or enter to Sweden, Norway, Denmark, Finland and Spain. Our multidisciplinary Scandinavian-Spanish team has knowledge in different business sectors and local languages ​​(Spanish , Danish, Finnish,Norwegian, Swedish and English). Our professionalism, creativity, experience requirement and passion for our work are the basis of our success and our customers success.

Taggar: