Alfred Berg förstärker den svenska och nordiska förvaltningen

Alfred Berg har anställt Johan Stein till den svenska och nordiska förvaltningsorganisationen. Johan har bland annat varit analyschef och förvaltare för europafonderna hos Nordea Investment Management. Johan är ekonomie doktor och docent från Handelshögskolan i Stockholm, där han också varit tf professor och lärare. Han har även gästforskat vid Stanford University. I sin forskning har han studerat vad som förklarar varför vissa bolag i en bransch är mer framgångsrika än andra. Han har skrivit ett flertal böcker och artiklar i internationell fackpress. 

–Johan är en mycket erfaren förvaltare som besitter en genuin analys- och aktiekompetens. Han kommer att vara värdefull i vår svenska och nordiska förvaltningsorganisation, inte minst i vår småbolagsförvaltning. Det gläder mig att ha Johan på plats, säger Tomas Scherp, VD Alfred Berg Kapitalförvaltning. 

–Jag ser fram emot att bli en del av Alfred Bergs framgångsrika förvaltningsteam. Här finns oerhört mycket kunnande och erfarenhet. Därtill har Alfred Berg via sin ägare BNP Paribas tillgång till internationell expertis, något som är viktigt i dagens globala miljö, säger Johan Stein.

Johan började på Alfred Berg den 1 september. 

För ytterligare information:

Tomas Scherp, vd, Alfred Berg Kapitalförvaltning 
tel 08-5623 4865, mobil 070-165 4865
 

Alfred Berg är en nordisk kapitalförvaltare med cirka 110 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors och Oslo. Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och Alfred Berg Fonder AB är helägda dotterföretag till Alfred Berg Asset Management AB. För våra kunders räkning har vi 13 miljarder euro under förvaltning. Vi är en del av BNP Paribas Investment Partners, som samlar hela paletten av expertis inom kapitalförvaltning som en del av BNP Paribas Group.

BNP Paribas Investment Partners är den sjätte största kapitalförvaltaren i Europa med ett förvaltat kapital om 521 miljarder euro. Genom deras unika plattform av produkter ges en snabb och enkel tillgång till ett brett utbud av specialister inom kapitalförvaltning. Med över 600 kvalificerade specialister verksamma i 70 länder finns ett nätverk av samarbetspartners som ger våra kunder tillgång till en global expertis och spetskompetens inom förvaltning och innovativa investeringslösningar. (Data per den 31 mars 2016)

Taggar:

Media

Media