Alfred Berg rekryterar Stefan Larsson som ansvarig för det svenska ränteteamet

Alfred Berg stärker sin ränteförvaltning ytterligare genom att rekrytera Stefan Larsson som ansvarig för det svenska ränteteamet 

Stefan har nästan 20 års erfarenhet i finansbranschen. Närmast kommer han från Första AP-fonden där han sedan 2005 arbetat som portföljförvaltare och analytiker, med ett särskilt fokus på krediter. Alfred Berg har redan idag ett starkt ränteteam i Sverige, förstärkt med de ytterligare resurser vi har genom samarbetet med våra systerbolag i Norden.

”Vi fortsätter vår satsning på att vara en ledande ränte- och kreditförvaltare i Sverige. Stefans mångåriga erfarenhet som förvaltare och analytiker, inte minst inom krediter, kommer att starkt bidra till detta”, säger Tomas Scherp, VD för Alfred Berg Kapitalförvaltning.

”Det ska bli mycket stimulerande att börja arbeta för Alfred Berg. Här finns den rätta miljön att vidareutveckla ett starkt produkterbjudande som står på en stabil grund av kredit- och makroanalys”, säger Stefan Larsson. ”Det känns också väldigt spännande att få vara med och bidra till Alfred Bergs fortsatta satsning på att vara Sveriges ledande ränte- och kreditförvaltare”, fortsätter han. 

För ytterligare information:

Bettina Sökare, Head of Communication Sweden
tel 08-562 347 33, mobil 070-165 47 33
e-mail: bettina.sokare@alfredberg.com

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB
Local Power l Nordic Strength l Global Reach

 
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och Alfred Berg Fonder AB är helägda dotterföretag till Alfred Berg Asset Management AB. Vi är en nordisk kapitalförvaltare med cirka 115 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors och Oslo. För våra kunders räkning har vi 18,3 miljarder euro under förvaltning fördelat på aktie och räntebärande fonder. Vi är en del av BNP Paribas Investment Partners, som samlar hela paletten av expertis inom kapitalförvaltning som en del av BNP Paribas Group. Alla data ovan är per den 30 juni 2014.

BNP Paribas Investment Partners är den sjätte största kapitalförvaltaren i Europa med ett förvaltat kapital om 497 miljarder euro. Genom deras unika plattform av produkter ges en snabb och enkel tillgång till ett brett utbud av specialister inom kapitalförvaltning. Med över 700 kvalificerade specialister verksamma i 37 länder finns ett nätverk av samarbetspartners som ger våra kunder tillgång till en global expertis och spetskompetens inom förvaltning och innovativa investeringslösningar. Alla data ovan är per den 30 juni 2014.

För mer information besök vår hemsida, www.alfredberg.se. 

Taggar:

Om oss

Alfred Berg erbjuder aktiv investeringsförvaltning inom nordiska tillgångsklasser samt kvantbaserad förvaltning inom globala aktietillgångsklasser. Alfred Berg fungerar också som exklusiv distributör av Fortis Investments globala produktutbud i Norden för institutionella investerare, distributionspartner och privatkunder.