Viktigt att tänka vilt på MC

Nu när solen börjat värma vårt avlånga land börjar även MC-åkarna vakna från sina vinterdvalor och det är dags att ställa på hojen för säsongen. Då vill Älgskadefondsföreningen passa på att uppmana alla MC-fantaster att tänka vilt ute på vägarna.

Som van MC-förare är man nog mer vaksam på sin omgivning än gemene bilist, men kanske i huvudsak mest på den omgivande trafiken och de faror som kan finnas i den. Att ett djur plötsligt kommer springande ur skogen är man kanske inte lika beredd på. Som bilist är man relativt säker vid en kollision med ett vilt. Det är nästan bara vid kollision med älg, och i undantagsfall större hjortar och renar, som bilisten riskerar allvarliga skador i själva kollisionen. Sitter man däremot på en motorcykel så är risken för personskador avsevärt mycket högre, även vid kollision med småvilt.

Mer utsatt på MC
Under åren 2000-2013 omkom 92 personer i kollisioner med vilt enligt den officiella statistiken. Av dessa färdades 21 personer på motorcykel, cirka 23 procent. Tittar man på statistiken för allvarliga personskador var det totala antalet 939 personskador för alla trafikslag, varav 154 skadade var personer på motorcykel, cirka 16 procent. Ställer man dessa siffror i relation till hur stor andel av fordonsbeståndet som MC utgör ser man att deras andel av omkomna och personskador är många gånger större än vad som motsvarar deras andel av fordonen i trafik. Det visar på att en MC-åkare är betydligt mer utsatt för personskaderisk vid en viltolycka.

Viltolyckor 2000-2013 Alla fordon Varav MC Andel MC
Dödsolyckor 92 21 22,8 %
Svår personskada 939 154 16,4 %
Lindrig personskada 6 406 392 6,1 %
Totalt 7 437 567 7,6 %
Fordon i trafik - Juli 2013 Varav MC Andel MC
7 249 616 312 377 4,3%
Körsträcka / år Personbil MC MC % jämfört   med personbil
Genomsnittlig körsträcka/ år 1 223 183 14,9%
Källa:   STRADA, Transportstyrelsen – Fordon i Trafik: Juli 2013, Trafikanalys   – Fordon 2013

För vidare information: Niclas Dahl, marknadsförare/informatör Älgskadefondsföreningen Tfn: 0474-102 37 Mob: 0768 - 10 02 37 E-post: niclas@algen.se Webbplats: www.algen.se.

Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening som sedan 1973 verkat för att minska antalet viltolyckor. Föreningen är Sveriges största oberoende aktörer inom vilt och trafiksäkerhet. Verksamheten inriktar sig på att informera allmänheten om viltolycksrisken samt att påverka berörda aktörer för att förebygga viltolyckor. Föreningen har ca 80 000 medlemmar från Smygehuk till Haparanda.

Taggar:

Om oss

Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening, som sedan 1973 verkat för att minska antalet viltolyckor. Föreningen är Sveriges största oberoende aktör inom vilt- och trafiksäkerhet. Verksamheten inriktar sig på att skapa opinion och informera allmänheten om viltolycksrisken samt att påverka berörda aktörer för att förebygga viltolyckor. Föreningen har ca 80 000 medlemmar från Smygehuk till Haparanda.

Dokument & länkar