Aligera Holding AB (publ) and the bondholder committee have agreed on an extended standstill period

As announced in the press release dated 9 November 2017, Aligera Holding AB (publ) (the "Company") has entered into a standstill agreement with a group of the larger bondholders (the "Bondholder Committee") of the Company's SEK 500,000,000 senior secured bonds (ISIN SE0005933231) (the "Bonds"). The Company and the Bondholder Committee have agreed on an extended standstill period until 22 January 2018 in order to give the parties sufficient time to continue the discussions in relation to a potential out of court restructuring of the Aligera group. A potential out of court restructuring would include that a substantial amount of the outstanding amount under the Bonds is converted to equity in the form of shares and/or written off. The amount of debt reduction necessary to be granted for the Company to become financially viable long term is subject to further considerations and discussions.

The implementation of the out of court restructuring, including the conversion or write off of Bonds, is subject to a written procedure where the bondholders formally resolve on the terms for the restructuring.

För information, var god kontakta

Jörgen Bender, VD
Tel: +46 (0) 722 372020
E-post: jorgen.bender@aligera.se

Informationen är sådan som Aligera Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 januari 2018 kl. 15.00.

Om Aligera 
Aligera Holding är ett renodlat investmentbolag inom förnyelsebar energi. Koncernen investerar enbart i driftsatta produktionsanläggningar för att minimera riskerna som är relaterad till projekteringsverksamhet. Ambitionen är att långsiktigt och under lönsamhet växa verksamheten genom förvärv av vindkraftverk som genererar god avkastning samt att bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion.

Aligera Holding värderar sitt bidrag till ett miljövänligare samhälle.

Aligera Holding AB, Grev Turegatan 18, 114 44 Stockholm, org.nr 556909-1704
info@aligera.sewww.aligera.se

FNCA Sweden AB is appointed Certified Advisor.

Om oss

Aligera Holding AB är och förblir ett renodlat investmentbolag i förnyelsebar energi med en intressant lönsamhets- och expansions potential. Koncernen skall enbart investera i driftsatta produktionsanläggningar och därvid undvika de risker, utdragna tidsperspektiv och behov av större organisationer, som följer med egen projekteringsverksamhet eller sidinvesteringar. Ambitionen är att långsiktigt bygga ett innehav som genererar stora kassaflöden samt att bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion.Aligera Holding värderar sitt bidrag till ett miljövänligare samhälle. www.aligera.se/