Aligera Holding AB (publ) inleder förhandlingar avseende bolagets långsiktiga finansiella struktur

Aligera Holding AB (publ) beslutade 4e oktober 2017 att inleda förhandlingar med en grupp av bolagets större obligationsinnehavare gällande bolagets långsiktiga finansiella struktur. 

För information, var god kontakta

Jörgen Bender, VD
Tel: +46 (0) 722 372020
E-post: jorgen.bender@aligera.se

Jonas Sandberg
Tel: +46 (0) 701 800 500
E-post: jonas.sandberg@aligera.se

Denna information är sådan information som Aligera Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2017 kl. 13.15.

Om Aligera Holding 
Aligera Holding är ett renodlat investmentbolag inom förnyelsebar energi. Koncernen investerar enbart i driftsatta produktionsanläggningar för att minimera riskerna som är relaterad till projekteringsverksamhet. Ambitionen är att långsiktigt och under lönsamhet växa verksamheten genom förvärv av vindkraftverk som genererar god avkastning samt att bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion.

Aligera Holding värderar sitt bidrag till ett miljövänligare samhälle.

Aligera Holding AB, Grev Turegatan 18, 114 44 Stockholm, org.nr 556909-1704
info@aligera.sewww.aligera.se

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser

Om oss

Aligera Holding AB är och förblir ett renodlat investmentbolag i förnyelsebar energi med en intressant lönsamhets- och expansions potential. Koncernen skall enbart investera i driftsatta produktionsanläggningar och därvid undvika de risker, utdragna tidsperspektiv och behov av större organisationer, som följer med egen projekteringsverksamhet eller sidinvesteringar. Ambitionen är att långsiktigt bygga ett innehav som genererar stora kassaflöden samt att bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion.Aligera Holding värderar sitt bidrag till ett miljövänligare samhälle. www.aligera.se/