Kompletterande information; Aligera Holding AB (publ) inleder förhandlingar avseende bolagets långsiktiga finansiella struktur

Marknaden för vindkraft lider fortsatt av låga elpriser. Bolagets arbete med att reducera kostnaderna har intensifierats och konkretiserats, med fokus på att balansera skuldsättningsgraden i förhållande till nuvarande och framtida intäktsnivåer. Syftet med de inledande förhandlingarna med de större obligationsinnehavarna är att försöka nå en överenskommelse för att säkerställa Aligera-koncernens långsiktiga finansiering. 
Beroende av utfallet i dessa förhandlingar kan marknadsvärdet på Aligera AB:s aktier och marknadsvärdet på dotterbolaget Aligera Holding AB:s obligation påverkas.

För information, var god kontakta

Jörgen Bender, VD
Tel: +46 (0) 722 372020
E-post: jorgen.bender@aligera.se

Jonas Sandberg
Tel: +46 (0) 701 800 500
E-post: jonas.sandberg@aligera.se

Om Aligera Holding AB
Aligera Holding är ett renodlat investmentbolag inom förnyelsebar energi. Koncernen investerar enbart i driftsatta produktionsanläggningar för att minimera riskerna som är relaterad till projekteringsverksamhet. Ambitionen är att långsiktigt och under lönsamhet växa verksamheten genom förvärv av vindkraftverk som genererar god avkastning samt att bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion.

Aligera Holding värderar sitt bidrag till ett miljövänligare samhälle.

Aligera Holding AB, Grev Turegatan 18, 114 44 Stockholm, org.nr 556909-1704
info@aligera.sewww.aligera.se

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Advisor.

Om oss

Aligera Holding AB är och förblir ett renodlat investmentbolag i förnyelsebar energi med en intressant lönsamhets- och expansions potential. Koncernen skall enbart investera i driftsatta produktionsanläggningar och därvid undvika de risker, utdragna tidsperspektiv och behov av större organisationer, som följer med egen projekteringsverksamhet eller sidinvesteringar. Ambitionen är att långsiktigt bygga ett innehav som genererar stora kassaflöden samt att bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion.Aligera Holding värderar sitt bidrag till ett miljövänligare samhälle. www.aligera.se/