Alimak Group: Delårsrapport januari – juni 2021

Report this content

Fortsatta marginalförbättringar

 • Valutaomräkningseffekter fortsatte att påverka rapporterad orderingång, intäkter och resultat negativt
 • Programmet New Heights ger marginalförbättringar i linje med plan
 • Fortsatt utträde ur Tower Internal-affären med låg marginal inom Wind
 • Underliggande organisk orderingångstillväxt med stöd av en stark tjänsteutveckling

Andra kvartalet

 • Orderingången minskade med 5 % till 915 MSEK (962) med en organisk ökning på 1 %
 • Intäkterna minskade med 2 % till 951 MSEK (976) med en organisk ökning på 4 %
 • EBITA ökade till 126 MSEK (87), marginalen var 13,2 % (8,9)
 • Resultatet för perioden ökade till 78 MSEK (51)
 • Vinst per aktie, före och efter utspädning, ökade till 1,45 SEK (0,94)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 151 MSEK (124)

Januari – juni

 • Orderingången minskade med 2 % till 1 988 MSEK (2 029) med en organisk ökning på 4 %
 • Intäkterna minskade med 5 % till 1 797 MSEK (1 892) med en organisk ökning på 1 %
 • EBITA ökade till 221 MSEK (166), marginalen var 12,3 % (8,8)
 • Resultatet för perioden ökade till 141 MSEK (92)
 • Vinst per aktie, före och efter utspädning, ökade till 2,60 SEK (1,70)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 263 MSEK (136)
 • Belåningsgraden (nettoskuld/EBITDA) per den 30 juni 2021 var 1,23 (1,50 per den 31 december 2020)

Telefonkonferens/Presentation

Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media tisdagen den 20 juli 2021 kl. 11.00 CEST. Vd Ole Kristian Jødahl och CFO Thomas Hendel kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast.

Uppgifter till telefonkonferensen:

SE: +46850558375

UK: +443333009274

US: +1 6319131422 (Endast för US numret/ PIN: 81755376#)

Länk till audiocast:

https://streams.eventcdn.net/alimak/january-june-2021/

Länk till rapporten

Delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och kommer också finnas tillgänglig, tillsammans med presentationsmaterialet och en länk till audiocasten, på https://www.alimakgroup.com/Swedish/investerare/

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Hendel, CFO, +46 8 402 14 40

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2021 kl. 08:00 CEST.

Om Alimak Group

Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk. Med en global räckvidd som sträcker sig över 100 länder erbjuder koncernen produkter och oöverträffade service- och supportlösningar som leder till förbättrad säkerhet, produktivitet och resurseffektivitet under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Koncernen har en installerad bas på mer än 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och byggnadsunderhållsenheter runt om i världen. Koncernen grundades i Sverige 1948 och har sitt huvudkontor i Stockholm, 11 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 000 anställda runt om i världen. www.alimakgroup.com