Alimak Group: Delårsrapport januari – september 2021

Report this content

Fortsatta vinstförbättringar

 • Fortsatt stark orderingång inom Construction och Industrial
 • Stark servicetillväxt, en ökning med 26% under kvartalet
 • New Heights programmet ger marginalförbättringar enligt plan
 • Fortsatta utmaningar inom Wind och BMU (Building Maintenance Units)

Tredje kvartalet

 • Orderingången minskade med 2% till 872 MSEK (888) med en organisk minskning på 3%
 • Stark organisk tillväxt för orderingången inom Construction, en ökning med 14%, och inom Industrial, en ökning med 19%
 • Intäkterna minskade med 1% till 902 MSEK (916) med en organisk minskning på 5%
 • EBITA ökade till 119 MSEK (67), marginalen var 13,2% (7,3)
 • Resultatet för perioden ökade till 74 MSEK (41)
 • Vinst per aktie, före och efter utspädning, ökade till 1,37 SEK (0,75)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 244 MSEK (206)

Januari – september

 • Orderingången minskade med 2% till 2 860 MSEK (2 917) med en organisk ökning på 2%
 • Stark organisk tillväxt för orderingången inom Construction, en ökning med 10%, och inom Industrial, en ökning med 15%
 • Intäkterna minskade med 4% till 2 699 MSEK (2 807) med en organisk ökning i linje med föregående år
 • EBITA ökade till 339 MSEK (233), marginalen var 12,6% (8,3)
 • Resultatet för perioden ökade till 215 MSEK (133)
 • Vinst per aktie, före och efter utspädning, ökade till 3,97 SEK (2,45)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 507 MSEK (341)
 • Belåningsraden (nettoskuld/EBITDA) per den 30 september 2021 var 0,82 (1,50 per den 31 december 2020)

Telefonkonferens/presentation
Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media torsdag den 21 oktober, 2021, kl. 09.00 CET.

Chief Executive Officer Ole Kristian Jødahl och Chief Financial Officer Thomas Hendel kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen som hålls på engelska kan även följas via audiocast.

Nummer till telefonkonferensen:
DK: +45 823 33 194
SE: +46 856 642 703
UK: +44 333 300 9032
US: +1 833 5268 381

Länk till audiocast:
https://streams.eventcdn.net/alimak/january-september-2021/

För mer information, vänligen kontakta:
Chief Financial Officer Thomas Hendel, thomas.hendel@alimakgroup.com eller
Head of Corporate Communications Charlotte Holmbergh,
charlotte.holmbergh@alimakgroup.com

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl. 08:00 CET.

Om Alimak Group

Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk med närvaro i över 100 länder. Koncernen utvecklar, tillverkar, säljer och utför service på vertikala transportlösningar, med fokus på att skapa mervärde för kunden genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Alimak Groups produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak Group har cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Koncernen grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 100 anställda globalt. www.alimakgroup.com