Alimak Group: Kvartalsrapport januari – juni 2018

Stabilt kvartal för de flesta affärsområdena

 • Stabilt kvartal med två undantag, marginalen inom Industrial Equipment och kassaflödet
 • Fortsatt hög aktivitet inom den globala byggsektorn och för After Sales
 • På god väg mot våra fastställda mål, integrationen fortskrider enligt plan och åtgärder genomförs för att förbättra lönsamheten inom Industrial Equipment

Andra kvartalet

 • Orderingången minskade med 1 % till 1 182 MSEK (1 193) med en organisk minskning på 2 %
 • Intäkterna minskade med 7 % till 1 112 MSEK (1 194) med en organisk minskning på 8 %
 • Justerad EBITA uppgick till 149 MSEK (173), marginal 13,4 % (14,5)
 • EBITA uppgick till 136 MSEK (171), marginal 12,2 % (14,3)
 • EBIT uppgick till 121 MSEK (156), marginal 10,9 % (13,1)
 • Resultat efter skatt uppgick till 79 MSEK (79)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,46 SEK (1,45) baserat på antal aktier andra kvartalet 2018
 • Resultat per aktie uppgick till 1,46 SEK (1,48) baserat på genomsnittligt antal aktier per rapporterat kvartal
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 MSEK (44)

Januari – juni 

 • Orderingången ökade med 8 % till 2 303 MSEK (2 136) med en organisk minskning på 3 %
 • Intäkterna ökade med 5 % till 2 071 MSEK (1 971) med en organisk minskning på 5 %
 • Justerad EBITA uppgick till 260 MSEK (264), marginal 12,6 % (13,4)
 • EBITA uppgick till 230 MSEK (256), marginal 11,1 % (13,0)
 • EBIT uppgick till 201 MSEK (235), marginal 9,7 % (11,9)
 • Resultat efter skatt ökade till 132 MSEK (129)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,43 SEK (2,38) baserat på antal aktier andra kvartalet 2018
 • Resultat per aktie uppgick till 2,43 SEK (2,57) baserat på genomsnittligt antal aktier per rapporterat kvartal
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21 MSEK (88)

Ledningens bedömning: Om de bolag som förvärvades under första kvartalet 2017 hade varit konsoliderade fullt ut i koncernen den 1 januari 2017 skulle orderingången under perioden januari–juni 2018 ha minskat med 7 % och intäkterna skulle ha minskat med 5 % jämfört med motsvarande period 2017.

Telefonkonferens / Audiocast

Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefonkonferens tisdag den 21 augusti kl. 10:00 CEST. VD, Tormod Gunleiksrud och COO och Interim CFO Stefan Rinaldo kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast.

Uppgifter till telefonkonferensen:  

Storbritannien: +442030089806
Sverige: +46856642697
USA: +18558315946

Länk till audiocast: 

https://tv.streamfabriken.com/alimak-group-q2-2018

För mer information, kontakta:
Mathilda Eriksson, IR Manager, telefon: +46 (0)8 402 14 41
Stefan Rinaldo, COO och interim CFO, telefon +46 (0)8 402 14 47

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl. 08:00 CEST.

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 67 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktionsanläggningar i 8 länder och 2 400 anställda globalt. www.alimakgroup.com