Alimak Group: Kvartalsrapport januari – juni 2019

Report this content

Stabil utveckling för koncernen, blandat utfall inom affärsområdena

 • Sjunkande orderingång, främst till följd av svag utveckling för Construction Equipment. Ännu ett rekordkvartal med ordrar för After Sales
 • God intäktstillväxt inom Construction Equipment kompenserade en mindre nedgång inom Industrial Equipment
 • Marginalen för koncernen förbättrades både på årsbasis och sekventiellt, vinst per aktie ökade med 37%

Andra kvartalet

 • Orderingången minskade med 3% till 1 150 MSEK (1 182) med en organisk minskning om 7%
 • Intäkterna växte med 7% till 1 193 MSEK (1 112) med en organisk ökning om 3%
 • Justerad EBITA ökade till 172 MSEK (149), marginal 14,4% (13,4)
 • Resultatet för perioden ökade till 108 MSEK (79)
 • Vinst per aktie uppgick till 2,00 SEK (1,46)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 106 MSEK (-14)

Januari – juni

 • Orderingången minskade med 2% till 2 251 MSEK (2 303) med en organisk minskning om 7%
 • Intäkterna växte med 14% till 2 360 MSEK (2 071) med en organisk ökning om 8%
 • Justerad EBITA ökade till 325 MSEK (260), marginal 13,8% (12,6)
 • Resultatet för perioden uppgick till 207 MSEK (132)
 • Vinst per aktie uppgick till 3,82 SEK (2,43)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 142 MSEK (-21)
 • Leverage (nettoskuld/EBITDA) per den 30 juni 2019 var 1,90 (2,16 per den 30 juni 2018 och 1,55 per den 31 december 2018)

Telefonkonferens/Presentation
Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefonkonferens onsdagen den 21 augusti kl. 10:00 CEST. Vd Tormod Gunleiksrud och CFO Tobias Lindquist kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast.

Uppgifter till telefonkonferensen:
SE: +46856642661
UK: +442031940544
US: +18552692604

Länk till audiocast:
https://alimak.eventcdn.net/201908H1/

För mer information, vänligen kontakta:
Mathilda Eriksson, Investor Relations Manager and Group Communications Manager, telefon 08 402 14 41
Tobias Lindquist, CFO, telefon 08 402 14 40

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl. 08:00 CEST.

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk med närvaro i över 100 länder. Koncernen utvecklar, tillverkar, säljer och utför service på vertikala transportlösningar, med fokus på att skapa mervärde för kunden genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Alimak Groups produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak Group har cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Koncernen grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 400 anställda globalt. www.alimakgroup.com