Alimak Group: Kvartalsrapport januari – juni 2020

Utmanande kvartal med fokus på att begränsa påverkan

 • Under andra kvartalet påverkades alla nyckeltal av Covid-19
 • Stabilt kassaflöde efter ökad betoning på balansräkning och likviditetshantering
 • Framtida fokus på anpassningar av verksamheten till en osäker marknad

 Andra kvartalet

 • Orderingången minskade med 16 % till 962 MSEK (1 150)
  med en organisk minskning på 15 %
 • Intäkterna minskade med 18 % till 976 MSEK (1 193) med en organisk minskning på 17 %
 • Justerad EBITA minskade till 87 MSEK (172), marginal 8,9 % (14,4)
 • Periodens resultat sjönk till 51 MSEK (108)
 • Vinst per aktie, före och efter utspädning, sjönk till 0,94 SEK (2,00)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 123 MSEK (106)

Januari – juni

 • Orderingången minskade med 10 % till 2 029 MSEK (2 251)
  med en organisk minskning på 10 %
 • Intäkterna minskade med 20 % till 1 892 MSEK (2 360) med en organisk minskning på 20 %
 • Justerad EBITA minskade till 166 MSEK (325), marginal 8,8 % (13,8)
 • Periodens resultat sjönk till 92 MSEK (207)
 • Vinst per aktie, före och efter utspädning, sjönk till 1,70 SEK (3,82)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 136 MSEK (142)
 • Leverage (nettoskuld/EBITDA) per den 30 juni 2020 var 1,71 (1,33 per den 31 december 2019)

Telefonkonferens/Presentation

Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media torsdagen den 23 juli 2020 kl 10.00 CEST. Vd Ole Kristian Jødahl och CFO Tobias Lindquist kommer att presentera och kommentera rapporten.

Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast.

Uppgifter till telefonkonferensen:
SE: +46812410952
UK: +442037696819
US: +16467870157

PIN-kod för alla länder: 877963

Länk till audiocast:
https://alimak.eventcdn.net/2020q2/

Länk till rapporten

Delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och kommer också finnas tillgänglig, tillsammans med presentationsmaterialet och en länk till audiocasten, på https://www.alimakgroup.com/Swedish/investerare/

 

För mer information, vänligen kontakta:
Mathilda Eriksson, Investor Relations and Group Communications Manager, telefon 08 402 14 41
Tobias Lindquist, CFO, telefon 08 402 14 40

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2020 kl. 08:00 CEST.

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk. Med en global räckvidd som sträcker sig över 100 länder erbjuder koncernen vertikala transportlösningar som tillför kundvärde genom ökad säkerhet, produktivitet och resurseffektivitet. Alimak Groups produkter och servicelösningar säljs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Koncernen har en installerad bas på cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och byggnadsunderhållsenheter runt om i världen. Koncernen grundades i Sverige 1948 och har sitt huvudkontor i Stockholm, 11 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 300 anställda runt om i världen. www.alimakgroup.com