Alimak Group: Kvartalsrapport januari – september 2019

Report this content

Ökad marginal och vinst

 • Starkt förbättrade koncernresultat, justerad EBITA marginal ökade till 14% och vinsten per aktie växte med 45%. Detta till följd av den fortsatta intäktstillväxten inom After Sales och förbättrad marginal för Industrial Equipment
 • Den minskade orderingången kom till största del från Wind-verksamheten inom Industrial Equipment
 • Lägre orderingång och intäkter för Construction Equipment med minskning från Storbritannien och Norden, medan Rental redovisade ett starkt kvartal

Tredje kvartalet

 • Orderingången minskade med 6% till 1 039 MSEK (1 104) med en organisk minskning om 9%
 • Intäkterna minskade med 1% till 1 084 MSEK (1 099) med en organisk minskning om 5%
 • EBITA just. ökade till 152 MSEK (136), marginal 14,0% (12,4)
 • Periodens resultat ökade till 100 MSEK (68)
 • Vinst per aktie, före och efter utspädning, ökade till 1,83 SEK (1,26)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 134 MSEK (113)

Januari – september

 • Orderingången minskade med 3% till 3 290 MSEK (3 407) med en organisk minskning om 8%
 • Intäkterna växte med 9% till 3 444 MSEK (3 170) med en organisk ökning om 4%
 • EBITA just. ökade till 477 MSEK (396), marginal 13,9% (12,5)
 • Periodens resultat ökade till 306 MSEK (200)
 • Vinst per aktie, före och efter utspädning, ökade till 5,65 SEK (3,70)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 276 MSEK (92)
 • Leverage (nettoskuld/EBITDA) per den 30 september 2019 var 1.68 (1.81 per 30 september, 2018 och 1.55 per 31 december, 2018)

Telefonkonferens/Presentation
Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media onsdagen den 23 oktober 2019 kl 10.00 CEST. Vd Tormod Gunleiksrud och CFO Tobias Lindquist kommer att presentera och kommentera rapporten.

Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast.

Uppgifter till telefonkonferensen:

SE: +46856642661

UK: +442031940544

US: +18552692604

Länk till audiocast:

https://alimak.eventcdn.net/2019q3/

För mer information, vänligen kontakta:
Mathilda Eriksson, Investor Relations and Group Communications Manager, telefon 08 402 14 41

Tobias Lindquist, CFO, telefon 08 402 14 40

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl. 08:00 CEST.

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk med närvaro i över 100 länder. Koncernen utvecklar, tillverkar, säljer och utför service på vertikala transportlösningar, med fokus på att skapa mervärde för kunden genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Alimak Groups produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak Group har cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Koncernen grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 400 anställda globalt. www.alimakgroup.com