Alimak Group får 32 MSEK order för tillgångslösningar till Expo 2020 Dubai

Cimolai Rimond Middle East har lagt en order med ett värde på cirka 32 MSEK till Alimak Groups affärsområde Industrial Equipment för Al Wasl Plaza, platsen för nästa världsutställning, Expo 2020 Dubai.

Al Wasl Plaza, centrum för Expo 2020 Dubai, kommer att toppas av en 67,5 meter lång och 130 meter bred kupolspaljéstruktur. Vid färdigställandet kommer strukturen att bestå av 13 600 meter invecklat stålverk och väga 2 265 ton.

Alimak Groups CoxGomyl kommer att leverera, installera, testa och driftsätta den interna och externa tillgångsutrustning som kommer att användas för att underhålla och rengöra de speciella tygelementen som bildar strukturens yttre skal.

Systemen kommer att levereras och installeras i mitten av 2019.

Med start den 20 oktober 2020 förväntas Expo att dra 25 miljoner besök från hela världen, varav 70 procent från länder utanför Förenade Arabemiraten. Det är första gången som en världsutställning hålls i MEASA-regionen (Mellanöstern, Afrika och södra Asien).

"Den här ordern för åtkomstsutrustning till Expo 2020 Dubai är ett ytterligare erkännande av Alimak Groups ledande underhållslösningar som är skräddarsydda för att skapa tillförlitlig, säker och effektiv tillgång till komplexa byggnadsstrukturer. Koncernens globala närvaro var en avgörande faktor för kunden och CoxGomyl arbetade nära arkitekten för att skapa en innovativ skräddarsydd åtkomstlösning för att säkerställa att alla delar av kupolen kan underhållas samtidigt som systemens visuella effekter minimeras", säger Tormod Gunleiksrud, vd Alimak Group.

För mer information, kontakta:

Tormod Gunleiksrud, vd, +46 8 402 14 40

Mathilda Eriksson, IR Manager, +46 8 402 14 41

Om Alimak Group
Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 67 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktionsanläggningar i 8 länder och 2 400 anställda globalt. www.alimakgroup.com

Prenumerera