Alimak Group förvärvar Facade Access Group

Alimak Group, marknadsledande inom vertikala transportlösningar, har träffat avtal om förvärv av Facade Access Group, global marknadsledare inom permanent installerade lösningar för fasadunderhåll. Köpeskillingen (enterprise value) uppgår till 120 MAUD (cirka 819 MSEK).

Facade Access Group har en marknadsledande ställning globalt inom permanent installerade lösningar för fasadunderhåll (Building Maintenance Units, BMU) baserade på höga säkerhetsstandards och med lång livslängd. Bolaget är verksamt genom de två varumärkena; CoxGomyl och Manntech. Genom förvärvet stärker och breddar Alimak Group sin befintliga produktportfölj och möjliggör expansion inom en angränsande global nischmarknad (BMU) inom vertikala transportlösningar med god underliggande tillväxt.

“De två företagen kompletterar varandra, särskilt gällande Facade Access Groups och Alimak Industrial Equipment permanent installerade lösningar, vilket ger skalfördelar och synergier inom inköp och produktion och skapar affärsmöjligheter, inklusive fortsatt utveckling av eftermarknadsaffären. Förvärvet passar väl in i vår tillväxtstrategi och jag är övertygad om att det kommer att skapa värde för våra aktieägare”, säger Tormod Gunleiksrud, CEO på Alimak Group. 

Under förutsättning att förvärvet godkänns av relevanta myndigheter bör affären kunna slutföras innan årets utgång. Vid slutförandet förväntas förvärvet omedelbart bidra till vinst per aktie och kassaflöde samtidigt som koncernens rörelsemarginal förväntas bli utspädd.

Köpeskillingen motsvarar en EV/EBITDA på 7.7x och EV/EBIT 9.2x baserat på Facade Access Groups delårsresultat per den 30 juni 2016. Förvärvet kommer att finansieras genom en ökning av koncernens kreditfaciliteter. Efter att affären genomförts, kommer Alimak Group fortsatt att ha en god kapitalstruktur, med en förväntad nettoskuld/EBITDA på cirka 2,1x, väl i linje med bolagets nuvarande finansiella mål på medellång sikt. Integrationskostnaderna beräknas uppgå till cirka 65 MSEK.

Lazard och Kirkland & Ellis har varit Alimak Groups rådgivare i affären. Alimak Group kommer med anledning av förvärvets påverkan på försäljning och resultat, att återkomma med en uppdatering av finansiella mål i samband med att affären slutförs.

Telefonkonferens & Audiocast:

Alimak Groups CEO, Tormod Gunleiksrud och CFO, Stefan Rinaldo kommer att presentera förvärvet i samband med den telefonkonferens som hålls med anledning av delårsrapporten för det tredje kvartalet fredagen den 28 oktober kl 10.00 (CET).

  • SE: +46 856642699 
  • UK: +44 2030089807

Presentationen kan också följas via webcast 

https://wonderland.videosync.fi/2016-10-28-alimak-group-q3-report  

För mer information, kontakta:
Sofia Wretman, Head of Communications & IR, Telefon: +46 8 402 14 40

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 07.00 CET.

Om Alimak Group
Alimak är en världsledande leverantör av hissar, plattformar och eftermarknadstjänster för industri- och byggsektorn. Koncernen har tillverkning i Sverige och i Kina och ett försäljnings- och servicenätverk i mer än 90 länder som levererar och underhåller vertikala transportlösningar. Idag finns över 22 000 hissar och plattformar installerade globalt. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm och 1200 anställda världen över. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. www.alimakgroup.com

Om Facade Access Group

Facade Access Group är global marknadsledare inom permanent installerade lösningar för fasadunderhåll med de ledande varumärkena CoxGomyl and Manntech. Facade Access Group designar, tillverkar, installerar och underhåller sina lösningar för fasadaccess. Företaget har försäljningskontor i 27 länder, tillverkning i Spanien, Tyskland och Nederländerna. Koncernen har 700 anställda. www.facadeaccess-systems.com

Prenumerera