Alimak Group har tecknat en order för en BMU-baserad underhållslösning till Battersea Power Station, London, med ett ordervärde på cirka 21 MSEK

Battersea Project Phase 2 Development Company Limited har tecknat en order med CoxGomyl i Storbritannien för en underhållslösning inom vertikal access baserad på BMU-enheter, till ett värde av cirka 21 MSEK. BMU-enheterna kommer att installeras på det återskapade Battersea Power Station.

Battersea Power Station, som helt avvecklades 1983, omkonstrueras i ett projekt om åtta faser. CoxGomyl installerade framgångsrikt BMU-system i Fas 1 av projektet och har nu tilldelats kontraktet för Fas 2.

Lösningen för den andra fasen innehåller flera takmonterade BMU-enheter, inbyggda plattformar och monorailsystem samt service, support och underhåll under byggnationen. Detta möjliggör full tillgång för underhållsändamål på det återskapade kraftverket vid Themsens södra strand som kommer att vara hem för Apples nya Londonkontor, 253 nya bostäder och en sex hektar stor park.

Utrustningen kommer att levereras och installeras från slutet av 2018 till början av 2020.

"Vi är väldigt stolta över att för andra gången arbeta på Battersea Power Station med Battersea Phase 2 Development Company Limited och med deras byggnadsledare MACE, med vilka vi har en lång och framgångsrik historia av projekt ihop. CoxGomyl UK installerade BMU-systemen på Fas 1 i projektet och var återigen den föredragna budgivaren för lösningar som är skräddarsydda för att skapa tillförlitlig, säker och effektiv tillgång till komplexa byggnadsstrukturer. Med vår höga kompetens och erfarenhet som global marknadsledare inom BMU-segmentet kunde vi återigen uppfylla kundens högt ställda krav på prestanda", säger Tormod Gunleiksrud, vd Alimak Group. 

För mer information, kontakta:

Tormod Gunleiksrud, vd, +46 8 402 14 40

Mathilda Eriksson, IR Manager, +46 8 402 14 41

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 januari 2018 kl 08:30 CET.

Om Alimak Group

Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 66 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktionsanläggningar i 8 länder och 2400 anställda globalt. www.alimakgroup.com

Prenumerera