Alimak Group har tecknat en order för en BMU-baserad underhållslösning till Sydney Harbour Bridge, Australien, med ett ordervärde på MSEK 170

NSW Government genom Roads and Maritime Services har tecknat en order med Manntech i Australien för en underhållslösning inom vertikal access baserat på BMU-enheter, uppgående till ett värde av MSEK 170. BMU-enheterna kommer att konstrueras och tillverkas vid Manntechs anläggning i Tyskland. Detta är den största order som hittills tilldelats Alimak Group.

Projektet omfattar design, tillverkning, installation och service av två stora motoriserade högkomplexa plattformar som spänner över bron och bär BMU-enheter, Building maintenance units, för att möjliggöra effektiv och komplett tillgång för underhållsändamål på den ikoniska strukturen.

Utrustningen kommer att levereras och installeras gradvis fram till slutet av 2020.

"Vi är mycket stolta över att arbeta med en strukturell ikon som Sydney Harbour Bridge. Vi gläds över intresset för och efterfrågan på gruppens ledande BMU-lösningar som är skräddarsydda för att skapa tillförlitlig, säker och effektiv tillgång till komplexa byggnadsstrukturer. Med vår höga kompetens och erfarenhet som global marknadsledare i BMU-segmentet kunde vi möta kundens högt ställda krav på prestanda", säger Tormod Gunleiksrud, vd Alimak Group.

 För mer information, kontakta:

Tormod Gunleiksrud, vd, +46 8 402 14 40

Mathilda Eriksson, IR Manager, +46 8 402 14 41

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl 08:30 CET.

Om Alimak Group
Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 66 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktionsanläggningar i 8 länder och 2400 anställda globalt. www.alimakgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar