Alimak Group initierar exit från Ryssland

Report this content

Mot bakgrund av den senaste händelseutvecklingen och EU:s sanktioner har Alimak Group beslutat att lämna Ryssland.

Den 4 mars kommunicerade Alimak Group att bolaget stoppar alla kundleveranser till Ryssland samt all nyförsäljning. Koncernen har idag beslutat att påbörja en exit från Ryssland.

Utifrån den senaste tidens utveckling har vi utvärderat situationen och beslutat att avsluta verksamheten i Ryssland. Vi har initierat en kontrollerad exit-process och vi kommer att göra vårt yttersta för att säkerställa att våra anställda i Ryssland tas om hand på bästa möjliga sätt under processen, säger Ole Kristian Jødahl, CEO på Alimak Group.

Koncernen har 15 anställda i Ryssland. Exitprocessen kommer att genomföras med största möjliga hänsyn till anställda och kunder.

Dessa åtgärder förväntas inte ha någon betydande finansiell påverkan på koncernen.

För mer information, vänligen kontakta:
Chief Financial Officer, Thomas Hendel, thomas.hendel@alimakgroup.com eller
Head of Corporate Communications, Charlotte Holmbergh,
charlotte.holmbergh@alimakgroup.com

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk, noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Med närvaro i över 100 länder utvecklar, tillverkar, säljer och servar koncernen vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Alimak Groups produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak Group har installerat cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och fasadåtkomstenheter runt om i världen. Koncernen grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 10 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 100 anställda globalt. www.alimakgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar