Alimak Group publicerar årsredovisningen för 2020

Report this content

Alimak Groups årsredovisning med hållbarhetsredovisning för 2020 har publicerats på svenska och engelska.

Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns också tillgänglig på https://www.alimakgroup.com/Swedish/investerare/. Årsredovisningen kommer tryckas i en mindre upplaga och kan beställas från investor@alimakgroup.com.

Stockholm den 18 mars 2021

Alimak Group AB

För mer information, vänligen kontakta:                       
Ole Kristian Jødahl, vd, +46 8 402 14 40
Mathilda Eriksson, Investor Relations and Group Communications Manager, +46 8 402 14 41

Denna information är sådan information som Alimak Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2021 kl. 08.00 CET.  

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk. Med en global räckvidd som sträcker sig över 100 länder erbjuder koncernen produkter och oöverträffade service- och supportlösningar som leder till förbättrad säkerhet, produktivitet och resurseffektivitet under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Koncernen har en installerad bas på mer än 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och byggnadsunderhållsenheter runt om i världen. Koncernen grundades i Sverige 1948 och har sitt huvudkontor i Stockholm, 11 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 000 anställda runt om i världen. www.alimakgroup.com