Alimak Group stänger en monteringsanläggning för Wind i Kina

Report this content

Till följd av de förändrade marknadsförutsättningarna för interna komponenter för vindkraftverk under 2019 meddelar Alimak Group idag beslutet att stänga ner Avantis monteringsanläggning i Tianjin, Kina.

Under 2019 har Alimak Groups erbjudande av interna komponenter för vindkraftverk, sålda under varumärket Avanti, utsatts för aggressiv priskonkurrens, framförallt i Kina. Detta har haft en negativ inverkat på koncernens affärsenhet Wind som är en del av affärsområdet Industrial Equipment. Den del av Wind-verksamheten som utgörs av servicehissar och stegar har fortsatt presterat bra.

Som kommunicerats i Alimak Groups Q3-rapport, publicerad den 23 oktober 2019, har koncernen utvärderat olika åtgärder för att begränsa inverkan från dessa förändrade marknadsförhållanden.

Som en anpassning av kostnadsbasen, givet de lägre volymerna, meddelar koncernen idag beslutet att stänga ner Avantis anläggning i Tianjin, som främst har monterat interna komponenter för vindkraftverk. Beslutet påverkar 48 anställda i Tianjin. Avantis anläggning i Shanghai påverkas inte av beslutet.

Den sista verksamhetsdagen kommer att vara i slutet av december 2019. Efter nedstängningen kommer Alimak Group att ha elva produktions- och monteringsanläggningar i åtta länder runt om i världen, varav fem hör ihop med Wind-affärsenheten.

Beslutet innebär omstruktureringskostnader om cirka 17 MSEK, som kommer bokas under Q4 2019 som en jämförelsestörande post.

“Till följd av den förändrade marknadssituationen, kombinerat med vårt beslut att inte delta i priskonkurrens på standardiserade lågmarginalsprodukter, har vi beslutat att stänga vår monteringsanläggning i Tianjin. Att enbart ha en produktionsenhet för Wind i Kina kommer innebära ökad kostnadsoptimering och konkurrenskraftighet för Avanti Kina för att fortsätta leverera säkra, högkvalitativa vertikala transportlösningar till vindkraftsmarknaden. Vi utvärderar ständigt vår tillverkningsenheter och vår produktionseffektivitet för att optimera koncernens verksamhet efter rådande marknadsförhållanden. Att stänga en anläggning är emellertid ett extraordinärt beslut, och vi beklagar den påverkan detta kommer att ha för de drabbade anställda och deras familjer”, säger Tormod Gunleiksrud, vd Alimak Group.

För mer information, vänligen kontakta:
Mathilda Eriksson, Investor Relations and Group Communications Manager, 08 402 14 41

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk med närvaro i över 100 länder. Koncernen utvecklar, tillverkar, säljer och utför service på vertikala transportlösningar, med fokus på att skapa mervärde för kunden genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Alimak Groups produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak Group har cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Koncernen grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 400 anställda globalt. www.alimakgroup.com