Inbjudan till presentation av Alimak Groups rapport för tredje kvartalet 2021

Report this content

Alimak Group AB offentliggör sin delårsrapport för perioden januari-september 2021 den 21 oktober kl. 08.00 CET.

Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media torsdag den 21 oktober, 2021, kl. 09.00 CET.

Chief Executive Officer Ole Kristian Jødahl och Chief Financial Officer Thomas Hendel kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen som hålls på engelska kan även följas via audiocast.

Nummer till telefonkonferensen:
DK: +45 823 33 194
SE: +46 856
 642 703
UK: +44 333
 300 9032
US: +1 833 5268 381

Länk till audiocast:
https://streams.eventcdn.net/alimak/january-september-2021/

För mer information, vänligen kontakta:
Chief Financial Officer Thomas Hendel, thomas.hendel@alimakgroup.com eller
Head of Corporate Communications Charlotte Holmbergh, charlotte.holmbergh@alimakgroup.com


Om Alimak Group

Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk med närvaro i över 100 länder. Koncernen utvecklar, tillverkar, säljer och utför service på vertikala transportlösningar, med fokus på att skapa mervärde för kunden genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Alimak Groups produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak Group har cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Koncernen grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 100 anställda globalt. www.alimakgroup.com