Alltainer AB: 4,57 MSEK i ökat arbetskapital från företrädesemission

Report this content

Pressmeddelande, 2022-04-11

Alltainer nys genomförda företrädesemission tillförde bolaget 4,57 MSEK. 

Alltainer AB (”ALLT”) meddelar idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare har avslutats. Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 157 694 nya aktier och Alltainer tillförs därmed 4,57 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen omfattade högst 1 492 460 aktier, varav 719 370 aktier, motsvarande cirka 48 procent har tecknats med stöd av teckningsrätter (inklusive teckningsåtaganden). Vidare har 438 324 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 29 procent av företrädesemissionen. Totalt har följaktligen 1 157 694 aktier, motsvarande cirka 78 procent tecknets med eller utan stöd av teckningsrätter.

Alltainers vd Jakob Kesje kommenterar:

”Bidraget från företrädesemissionen är viktigt för Alltainer. Med denna ökning av vårt arbetskapital står vi nu rustade för en ökning i orderflödet som vi förväntar inom de närmsta månaderna. Så har vi et beredskap som kan bidra till ökat lönsamhet och processoptimering vid större order i framtiden.

Jag skulle därför vilja tacka alla investerare som deltog i denna aktieemission, och välkomna nya aktieägare som tog detta tillfälle att köpa en post i bolaget.” säger VD Jakob Kesje.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i emissionsmemorandum. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Sammantaget tillförs Alltainer 4,57 miljoner SEK, före emissionskostnader som uppgår till cirka 225 000 SEK, genom företrädesemissionen. Antalet aktier ökar genom företrädesemissionen från 8 225 412 till 9 383 106. Aktiekapitalet ökar med 115 769 kronor till 938 361 kronor. De nya aktierna beräknas börja handlas på Spotlight Stock Market innan utgången av april 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jakob Kesje

VD, Alltainer AB

Telefon: 0763-11 19 11

E-post: jk@alltainer.com

Denna information är sådan information som Alltainer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2022

Kort om Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar