• news.cision.com/
  • Alltainer/
  • Rättelse (fel datum): Alltainer AB (publ): Sista dag för handel med BTA i Alltainer AB är den 4 maj 2022

Rättelse (fel datum): Alltainer AB (publ): Sista dag för handel med BTA i Alltainer AB är den 4 maj 2022

Report this content

Alltainer företrädesemission registrerades den 28 april 2022 och betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer därmed ersättas av stamaktier.

Pressmeddelande, Alltainer AB (Publ), 2022-04-29

Sista dag för handel med BTA är den 4 maj 2022 och nya aktier beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto omkring den 10 maj 2022.

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Alltainer med 1 157 694 stycken till totalt 9 383 106 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 115 769,40 kronor till 938 310,60 kronor.

Information om betald tecknad aktie

Kortnamn BTA: ALLT BTA

ISIN-kod: SE0017766991

Sista handelsdag: 4 maj 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jakob Kesje

VD, Alltainer AB

Telefon: 0763-11 19 11

E-post: jk@alltainer.com

Kort om Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa.
 

Prenumerera

Dokument & länkar