ALM Equity AB (publ) emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om SEK 1 000 000 000

Report this content

ALM Equity AB (publ) (”Bolaget”) meddelar i dag att Bolaget beslutat att emittera seniora icke-säkerställda obligationer med ett sammanlagt belopp om SEK 1 000 000 000 (”Emissionen”) inom ett ramverk om totalt SEK 1 250 000 000. Emissionen mötte stark efterfrågan från nordiska investerare och var övertecknad. Det nya obligationslånet har en löptid på 5 år och en rörlig ränta motsvarande 650 baspunkter över 3-månaders STIBOR. Bolaget avser att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Nettolikviden från Emissionen kommer användas för allmänna bolagsändamål däribland delfinansiering av det tidigare kommunicerade förvärvet av Järntorget Byggintressenter AB (”Järntorget”).

”Vi är tacksamma för det fortsatt stora förtroendet från nordiska kreditinvesterare som möjliggjort vår största obligationsemission hitintills. Medlen kommer delfinansiera vårt förvärv av Järntorget som är ett viktigt steg i vår resa att bli den ledande bolagsbyggaren inom bostadssegmentet i Stockholmsregionen” säger Joakim Alm, VD i ALM Equity AB.

I och med den lyckade obligationsemissionen är finansieringsvillkoren för förvärvet av Järntorget uppfyllda. Nu kvarstår ett godkännande att konkurrensverket lämnar anmälan om företagskoncentration utan åtgärd samt beslut från bolagsstämman att emittera stamaktier till säljarna innan transaktionen kan fullbordas.

I samband med Emissionen har Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) agerat finansiella rådgivare, och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerat legal rådgivare.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel +46 73-396 97 27 

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-06-10 kl. 17:15 

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media