ALM Equity AB (publ) tillträder Järntorget Byggintressenter AB

Report this content

ALM Equity AB har idag genom dotterbolaget ALM Småa Bostad AB tillträtt 100 procent av aktierna i Järntorget Byggintressenter AB (”Järntorget”). Köpeskillingen om 1,7 Mdkr finansierats via en kombination av kapitalmarknadsinstrument där 1 Mdkr finansierats via obligationsmarknaden, cirka 0,4 Mdkr finansierats via riktade emissioner av preferensaktier samt en riktad emission av stamaktier på cirka 0,3 Mdkr till tidigare ägare av Järntorget.

”Vi är tacksamma för det stora intresset att investera i ALM Equity, vilket möjliggjort att finansieringen för transaktionen kunde genomföras på kort tid. Extra roligt att Dammskogen Förvaltning AB som huvudägare i Järntorget valt att investera en ansenlig del av köpeskillingen från affären i ALM Equity för att även fortsättningsvis kunna ta del av värdeskapandet från den fina verksamhet som byggts upp i Järntorget. Utöver detta var både emissionerna av preferensaktier och obligationer kraftigt övertecknade.

Förvärvet av Järntorget är ett stort steg i resan för våra Affärsområden att bli ledande inom Projektutveckling, Entreprenad och Förvaltning inom bostadssegmentet i Stockholmsregionen” säger Joakim Alm, VD i ALM Equity AB

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media