• news.cision.com/
  • ALM Equity/
  • ALM Equity AB (publ) undersöker möjligheten att emittera nya obligationer om upp till SEK 1 000 000 000

ALM Equity AB (publ) undersöker möjligheten att emittera nya obligationer om upp till SEK 1 000 000 000

Report this content

ALM Equity AB (publ) (”Bolaget”) meddelar i dag att Bolaget undersöker möjligheten att emittera nya obligationer om upp till SEK 1 000 000 000 kronor i syfte att delfinansiera förvärvet av aktier i Järntorget Byggintressenter AB (”Järntorget”).

Med anledning av tidigare kommunikation angående ALM Equity AB:s (publ) (”Bolaget”) förvärv av Järntorget Byggintressenter AB (”Järntorget”) meddelar Bolaget i dag att Bolaget undersöker möjligheten att emittera nya obligationer. En kapitalmarknadstransaktion av SEK-denominerade seniora icke-säkerställda obligationer kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Bolaget (”Obligationsemissionen”). Nettolikviden från en eventuell transaktion kommer att användas till att finansiera del av förvärvet av Järntorget

Bolaget har engagerat Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) som finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27 

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-06-03 kl. 07:30

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media