ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad tilldelas markanvisning på Årstafältet, Stockholm

ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad har, via sitt bolag Småa AB, tilldelats en markanvisningstävling på Årstafältet, i etapp 2n. Preliminär byggrätt om cirka 2 000 kvm BTA kontor och verksamhetslokaler. Marken kommer överlåtas som äganderätt med preliminärt tillträde 2024. Detaljplanearbetet pågår och ett antagande av detaljplanen beräknas ske under Q4 2020.

Etapp 2n ligger i Årstafältets norra delar och kvarteret har ett mycket bra och centralt läge med närhet till tvärbanan och den kommande tunnelbanan samt parken, torget och livsmedelsbutik. Byggrätten består av en huskropp i fem våningar som kommer rymma kontor med butiker i gatuplan.

"Det är riktigt kul att få ytterligare en markanvisning i det bästa läget på Årstafältet. Kvarteret ligger med närhet till spårbunden trafik och rekreationsytor, vilket ger ett naturligt flöde av människor och därigenom skapar ett attraktivt läge för både butiker och kontor. Tillsammans med den tidigare markanvisningen i grannkvarteret, får vi möjlighet att skapa en helhet, ett community, med bostäder, butiker och kontor i det mest centrala läget på hela Årstafältet” säger Joakim Alm, VD på ALM Equity.

ALM Småa Bostad har sedan tidigare en markanvisning för bostäder i bostadsrättsform om cirka 9 000 kvm BTA inom Årstafältet etapp 2n samt en markanvisning för bostäder i hyresrättsform med tomträtt om cirka 12 500 kvm BTA inom Årstafältet etapp 4B.


För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

 

Om ALM Equity:
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster. 
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: 
certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media